Belarus Daily | 23 mar

Stany Zjednoczone żądają natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych, których liczba osiągnęła już 298; Prezes Związku Polaków aresztowana

23 marca 2021 | Voice of Belarus
W przeddzień Dnia Wolności mieszkańcy Sennicy wykonali projekt fotograficzny, za pomocą którego chcą przypomnieć funkcjonariuszom bezpieczeństwa, że naród nie jest ich wrogiem, ale jedynym źródłem władzy. „Podnoszę ręce do góry, aby pokazać, że jestem wolna. Zrób to samo!”
Source: TUT.BY

Stany Zjednoczone żądają natychmiastowego uwolnienia wszystkich więźniów politycznych i popierają przeprowadzenie nowych wyborów na Białorusi do końca roku

Doradca Departamentu Stanu USA Derek Chollet przeprowadził rozmowę telefoniczną z szefem białoruskiego MSZ Uładzimirem Makiejem. Doradca zwrócił uwagę na konieczność uwolnienia wszystkich bez wyjątku więźniów politycznych na Białorusi, szczególnie zwracając uwagę na przypadek Ihara Łosika. Stany Zjednoczone popierają propozycję białoruskiej opozycji podjęcia dialogu z władzami w celu przeprowadzenia w tym roku wolnych i uczciwych wyborów pod nadzorem międzynarodowym. Doradca i minister spraw zagranicznych rozmawiali także o zbliżającej się wymianie ambasadorów między Stanami Zjednoczonymi a Białorusią, zwracając uwagę, że otwarte linie komunikacyjne będą korzystne dla obu krajów.

Według białoruskiego MSZ w rozmowie Makiej zaakcentował, że wywierania presji na suwerenne państwo ma efekt przeciwny do zamierzonego.

Dziś pod ambasadami Stanów Zjednoczonych i Ukrainy w Mińsku odbyły się prorządowe wiece.

Ambasada USA podtrzymała prawo do swobodnego gromadzenia się ludzi i krytyki Stanów Zjednoczonych oraz wezwała władze do rozszerzenia tych praw na wszystkich Białorusinów – bez milicyjnej przemocy i zatrzymań.

Derek Chollet.
Source: BELSAT

Na Białorusi jest coraz więcej więźniów politycznych, a wyroki są nieproporcjonalne do przestępstw

Centrum Praw Człowieka „Wiasna” uznało kolejne 10 osób za więźniów politycznych. Teraz na tej liście jest 298 osób. Centrum stwierdziło w oświadczeniu, że czas trwania i warunki odbywania kary pozbawienia wolności za wyroki na protestujących są ewidentnie nieproporcjonalne do przestępstw i mają charakter polityczny.

W dniu dzisiejszym rozpoczął się proces przewodniczącego Zjednoczonej Partii Obywatelskiej i członka głównego składu Rady Koordynacyjnej Mikałaja Kazłowa. Na rozprawie Kazłou opowiedział, że źle się czuje, ma wysokie ciśnienie: od wczoraj siedział w jednoosobowej celi z 8 osobami. Na podłogę celi wylano około 20 litrów stężonego roztworu wybielacza. W przerwie rozprawy sądowej Kazłou trafił do szpitala wojskowego.

Lider Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej (Hramada) Igar Barysau został aresztowany na 15 dni. Jego partia jest jedną z tych, które podpisały wniosek złożony do Komitetu Wykonawczego Miasta Mińska w sprawie obchodów Dnia Wolności. Barysau został porwany prosto z samochodu na oczach żony i czteroletniej córki, nie stawiał oporu.

W Nowopołocku zatrzymano dwóch uczestników strajku Naftana, którzy wystąpili w filmie popierającym głosowanie na platformie „Głos”.

Source: Radio Svaboda

86-letni hrabia Alaksandr Pruszynski został zatrzymany za dystrybucję ulotek z okazji Dnia Wolności w centrum Mińska. Trzymano Pruszynskiego w ROVD przez 6 godzin: sporządzili przeciwko niemu protokół i obiecali pozwać go do sądu.

Alaksandr Pruszynski, 86.
Source: NN.BY

Historyk Juryj Kuwszynau otrzymał 15 dni aresztu za odznakę „Pogoni” na plecaku.

W Petersburgu zatrzymano kilku Białorusinów, wśród nich Uładzimir Dragun– jeden z najbardziej aktywnych przedstawicieli lokalnej diaspory. Białorusini z Petersburga prawie codziennie wychodzą na akcje solidarności ze swoimi rodakami.

Dwa lata więzienia w Mińsku sąd orzekł dla niepełnosprawnego Jaugienija Kurganawa za okazywanie ciekawości i głośne klaśnięcie w dłonie.

Aresztowana Prezes Związku Polaków na Białorusi

Prezes Związku Polaków na Białorusi nieuznawanego przez władze Andżelika Borys została zatrzymana i przewieziona do oddziału milicji w ramach sprawy administracyjnej. Zostawiono ją w areszcie do czasu procesu.

Polskie MSZ wezwało Chargé D’affaires Ambasady Republiki Białorusi. Zakomunikowano mu, że działania władz białoruskich są sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Białorusi do ochrony mniejszości narodowych oraz dwustronnymi polsko-białoruskimi zobowiązaniami do ochrony mniejszości polskiej. Na Białorusi mieszka około 290 tysięcy Polaków.

Andżelika Borys.
Source: Reformation