Belarus Daily | 2 lut

Udowodniono autentyczność nagrania dźwiękowego o budowie obozów koncentracyjnych; na ulicach Mińska milicja zatrzymuje przypadkowo przechodzących dzieci w wieku szkolnym; pierwszy wyrok w „sprawie Cichanouskiego”

2 lutego 2021 | Voice of Belarus
Tsunami by Volha Balai
Tsunami autorstwa Wolhi Balai.
Source: instagram.com/rumadelima

Udowodniono autentyczność nagrania dźwiękowego o utworzeniu obozów koncentracyjnych na Białorusi

Mikalai Karpiankou
Mikałaj Karpiankoŭ.
Source: TUT.BY

Największy portal informacyjny na Białorusi TUT.BY zamówił badanie fonoskopijne nagrania dźwiękowego, które zostało opublikowaneprzez inicjatywę BYPOL w styczniu 2021 r. W nagraniu dźwiękowym osoba o głosie podobnym do głosu zastępcy szefa MSW Mikałaja Karpiankowa, mówi o tym, że Łukaszenka osobiście wyraził zgodę na stosowanie przez funkcjonariuszy resortów siłowych dowolnych metod tłumienia protestów oraz o planach budowy sieci obozów dla protestujących. Badanie zostało zlecone rosyjskiemu biuru OOO „GlavExpert”, które prowadzi działalność w zakresie wykonywania niezależnych ekspertyz. Wysoko wykwalifikowani specjaliści doszli do wniosku, że głos na nagraniu dźwiękowym należy do Karpiankowa oraz nie wykryto żadnego montażu nagrania. Potwierdzenie autentyczności nagrania ma ogromne znaczenie dla udowodnienia licznych przypadków łamania praw człowieka na Białorusi.

ZP OBWE jest zaniepokojone sytuacją na Białorusi

OSCE
Source: reform.by

Komisja Praw Człowieka Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE wezwała społeczność międzynarodowa do pociągnięcia władz białoruskich do odpowiedzialności za łamanie praw człowieka, tortury i maltretowanie osób zatrzymanych podczas pokojowych marszów. ZP OBWE nalega na uwolnieniu wszystkich zatrzymanych na wątpliwych podstawach, w tym Ihara Łosika. W raporcie zauważono, że pomimo licznych dowodów maltretowania, nie wszczęto ani jednej sprawy karnej przeciwko funkcjonariuszom organów ścigania. Eksperci ds. praw człowieka wyrazili również zaniepokojenie informacją o nowo wybudowanym obozie dla protestujących i wzywają do niezależnego śledztwa w tej sprawie. ZP OBWE jest gotowe omówić z władzami Białorusi kwestie budzące niepokój w duchu otwartego dialogu, a społeczność międzynarodowa powinna pomóc w zapewnieniu sprawiedliwości.

Wśród zatrzymanych, a właściwie uprowadzonych, w niedzielę są dzieci w wieku szkolnym

Tsimur Niadzvedz, 13 years old.
Cimur Niadźwiedź, 13 lat.
Source: NN.BY

W niedzielę 31 stycznia w Mińsku doszło do aresztowań, w tym przypadkowych przechodniów. Wśród nich znaleźli się 15-letnie nastolatki, które szły do kawiarni i 13-letni Cimur Niadźwiedź, który wracał z ojcem po próbie. Cimur Niadźwiedź to aktor, który zagrał młodego Jankę Kupałę, słynnego białoruskiego poetę, w serialu pod tym samym tytułem. Komisariat dzielnicy poinformował rodziców, że informacje o nastolatkach zostaną przekazane do komisji do spraw nieletnich, a rodzice mogą zostać ukarani za nienależyte wykonywanie obowiązków rodzicielskich. Nastolatki były bardzo przestraszone, są w stanie stresu i nie wiadomo, jakie będą konsekwencje tego zatrzymania. Przedstawiciele organów ścigania dzwonili do szkoły, gdzie uczą się dziewczynki, pytali o rodzinę i domagali się opinii o dzieciach. Po aresztowaniu Cimurowi i jego ojcu nie pozwolono rozmawiać i przez długi czas nie puszczano ich do toalety. Podczas przesłuchania chłopiec był zastraszany, grożono mu, że nie będzie mógł dostać się na studia. W poniedziałek okazało się, że Cimur został wpisany do rejestru milicyjnego. Rodzice uważają, że milicja bezprawnie zatrzymała ich dzieci i zastanawiają się, jak w takiej sytuacji zabezpieczyć interesy dziecka.

7 lat kolonii o zaostrzonym rygorze dla więźnia politycznego

Dzmitry Dubkou
Dzmitry Dubkou.
Source: Viasna Human Rights Center

29-letni Dzmitry Dubkou został oskarżony o kradzież ciężarówki, grożenie użyciem przemocy wobec milicji i udział w masowych zamieszkach. Dziś Sąd Sowieckiego Rejonu w Mińsku skazał Dzmitryja na siedem lat więzienia w kolonii o zaostrzonym rygorze. W ostatnim słowie powiedział, że auta nie uprowadzał ani nie kradł, a jedynie zgodził się go przestawić i zwrócił kluczyki, nie było żadnej zmowy grupowej. Porównał rzeczywistość na Białorusi do „Folwarku zwierzęcego” Orwella.

Pierwszy wyrok w „Sprawie Cichanouskiego”

Uladzimir Niaronski
Władzimir Nieronski.
Source: Radio Svaboda

Władzimir Nieronski, bloger i autor kanału „Słuck dla życia” na YouTube, został skazany na trzy lata kolonii karnej o ogólnym reżimie. Nieronski został zatrzymany w maju 2020 r. Odbył kilka wyroków aresztu administracyjnego. W czerwcu okazało się, że wszczęto przeciwko niemu sprawę karną za zmowę z Siarhiejem Cichanouskim, autorem bloga „Kraj do życia”, który wiosną 2020 r. maił zamiar ubiegać się o prezydenturę Białorusi. Władzimir Nieronski został uznany za więźnia politycznego i więźnia sumienia. To jest pierwszy wyrok w tzw. „Sprawie Cichanouskiego”. Ze słów zatrzymanego, przebywającego w areszcie ponad 250 dni, doznał udaru, w celach panują kompletnie niehigieniczne warunki. Po ogłoszeniu wyroku więzień polityczny zwrócił się do swojej córki: „Córeczko, bądź dzielna! Bardzo Cię kocham”.


For more information on the events of 2 February 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: