Amnesty International żąda śledztwa w sprawie „podsłuchu białoruskiego wiceministra spraw wewnętrznych”

W nagraniu omawiane są zabójstwa i obozy dla protestujących

15 stycznia 2021, 14:38 | AMNESTY INTERNATIONAL
Napis na plakacie: „Nie ma na świecie mydła do zmywania ludzkiej krwi”.
Source: AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty International komentuje opublikowane nagranie audio, w którym jeden z najwyższych rangą urzędników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi rzekomo wydaje swoim podwładnym przestępcze rozkazy użycia nielegalnej siły wobec pokojowych demonstrantów i ignorowania prawa międzynarodowego.

„Spośród szeregu obciążających przecieków świadczących o tym, że władze białoruskie podjęły decyzję o stłumieniu pokojowego protestu poprzez celowe łamanie praw człowieka, to nagranie – jeśli okaże się prawdziwe – jest najbardziej przerażające. Wszystko, o czym się tam mówi, musi zostać zbadane natychmiast, bezstronnie i skutecznie” – powiedział Denis Kriwoszejew, zastępca dyrektora Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową.

„Jeśli wysoki rangą milicjant nakazuje swoim podwładnym strzelać gumowymi kulami w genitalia, brzuch i głowę, jeśli proponuje utworzenie obozów internowania dla najbardziej aktywnych demonstrantów, dając do zrozumienia, że ich śmierć po prostu pozbawi kraj niepotrzebnych ludzi, to zgodnie z prawem międzynarodowym wydaje rozkazy popełnienia przestępstw” – powiedział.

Jeśli wysoki rangą milicjant nakazuje swoim podwładnym strzelać gumowymi kulami w genitalia, brzuch i głowę, […] wówczas, zgodnie z prawem międzynarodowym, wydaje rozkaz popełnienia przestępstwa

Denis Kriwoszejew, zastępca dyrektora Amnesty International na Europę Wschodnią i Azję Środkową

„Głos na nagraniu nawiązuje również do bezpośrednich instrukcji «głowy państwa». Powstaje pytanie, jak w tym przypadku można skutecznie zbadać fakty zawarte w tym dokumencie na Białorusi. Jednak państwo jest w każdym przypadku odpowiedzialne za prowadzenie dochodzeń w sprawie naruszeń praw człowieka i musi ścigać sprawców w drodze uczciwego procesu. Nie żądamy mniej” – powiedział Kriwoszejew.

BYPOL, grupa utworzona przez białoruskich funkcjonariuszy milicji, którzy opuścili organy ścigania, aby zaprotestować przeciwko wykorzystywaniu milicji do stłumienia pokojowych protestów, opublikowała nagranie rzekomego przemówienia obecnego wiceministra spraw wewnętrznych Nikołaja Karpienkowa. Nagranie powstało w październiku 2020 roku, w tym czasie kierował Główną Dyrekcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ds. walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją.

Dokument zawiera liczne stwierdzenia, które, jeśli okażą się prawdziwe, bezpośrednio obciążają organy ścigania naruszeniami praw człowieka, w tym śmiercią pokojowego demonstranta Alaksandra Tarajkowskiego w dniu 10 sierpnia 2020 r. Zmarł w wyniku śmiertelnej rany od gumowej kuli wystrzelonej bezpośrednio w klatkę piersiową przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości.