Belarus Daily | 19 sty

Więzień polityczny Ihar Łosik od 36 dni prowadzi strajk głodowy, jego stan zdrowia się pogorszył; sierpniowy strajk w „Biełaruśkalij” został uznany za nielegalny; Baskow postanowił manipulować dziećmi w kontekście odwołania Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w Mińsku; TUT.BY pozbawiony statusu mediów

19 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup
The wife and daughter of a political prisoner, Ihar Losik, who has been on hunger strike for 36 days.
Żona i córka Ihara Łosika, więźnia politycznego prowadzącego strajk głodowy od 36 dni.
Source: BELSAT

#FreeIharLosik: Ihar Łosik, który prowadzi strajk głodowy od 36 dni, czuje się gorzej. Ludzie zaczęli ogłaszać strajk głodowy w znak poparcia

Ihar Losik
Source: twitter.com/reform_by

Administrator kanału Telegramu Belamova i konsultant Radia Svaboda Ihar Łosik, przebywa w więzieniu od prawie sześciu miesięcy. 36 dni temu Ihar rozpoczął strajk głodowy z powodu przedłużenia jego aresztu w związku z wszczęciem przeciwko niemu nowych spraw karnych.

Ihar poczuł słabość, zaczęły się problemy z ciśnieniem, ale nie poddaje się i żąda uwolnienia: czekają na niego żona i dwuletnia córka. Łosik jest oskarżany o przygotowywanie się do organizowania masowych zamieszek, ale Ihar podkreśla całkowity brak dowodów na te zarzuty.

Swiatłana Cichanouska wezwał Ihara do zakończenia strajku głodowego: „Nie trzeba się poświęcać. Reżim jest generalnie obojętny na ludzi. Widzimy, że nie chce wycofać się ze swojego okrucieństwa”. Jednak Ihar odmówił pójścia na kompromis ze swoimi zasadami.

Zespół Narodowego Zarządu Antykryzysowego zaapelował do przedstawicieli UE, USA i Wielkiej Brytanii o użycie wszelkich dostępnych środków i wpływów, aby zapobiec śmierci Ihara Łosika.

Source: youtube/Voice of Belarus

Obrońcy praw człowieka uznali Ihara za więźnia sumienia.

Diaspory przeprowadzają akcje i wzywają do wsparcia Ihara Łosika i innych więźniów.

Białorusini zaczęli włączać się do strajku głodowego na znak solidarności z Iharem i zwracać uwagę społeczności międzynarodowej na problem nielegalnego przetrzymywania obywateli Białorusi w areszcie.

Prawosławny duchowny Władzisław Bogomolnikow dzisiaj, w święto Chrztu Pańskiego, ogłosił strajk głodowy na znak solidarności z Iharem Łosikiem. Kapłan Władzisław Bogomolnikow – doktor teologii, wykładowca filozofii i historii filozofii na Akademii Teologicznej w Mińsku. To on odprawił nabożeństwo pogrzebowe pobitego na śmierć przez siły bezpieczeństwa Ramana Bandarenka.

Również wiadomo o dwóch studentkach Białoruskiego Uniwersytetu Medycznego, które rozpoczęły strajk głodowy, są to Margarita Trafimowicz i Eleonora Arzumanian.

W sobotę 23 stycznia o godzinie 15:00 we wszystkich miastach Białorusi zaplanowano łańcuchy solidarności na znak poparcia Ihara Łosika i innych więźniów politycznych.

Poster text: Chains of solidarity with the heroes of change. Saturday, 23 January, 3pm. Everybody in Belarus. Right on your street.
Tekst plakatu: Łańcuchy solidarności z bohaterami przemian. Sobota, 23 stycznia, godz. 15:00. Cała Białoruś. Prosto na twojej ulicy.
Source: t.me/belamova

Sąd Najwyższy Białorusi uznał strajk na „Biełaruśkalij” za nielegalny

Belarus Supreme Court declared the strike at Belaruskali illegal
Source: TUT.BY

Sąd Najwyższy Białorusi oddalił skargę komitetu strajkowego „Biełaruśkalij” SA wobec postanowienia sądu okręgowego w Mińsku z 11 września 2020 r. Wówczas sąd orzekł, że strajk na przedsiębiorstwie 17 i 18 sierpnia 2020 roku był nielegalny.

W dniu 17 sierpnia wystąpiło 120 przypadków nieprzystąpienia do pracy, w dniu 18 sierpnia – 671. Pod postulatami strajku podpisało się wówczas ok. 6–7 tys. osób z ok. 16,5 tys. pracowników przedsiębiorstwa. Formalnie strajk został uznany za nielegalny ze względu na to, że odbył się bez wstępnego zebrania pracowników, zgodnie z wymogami prawa. Przedstawiciele komitetu strajkowego powiadomili pracodawcę o strajku już w trakcie jego trwania, 18 sierpnia. Odwołanie złożył przedstawiciel komitetu strajkowego Anatolij Bokun, zwracając się o uchylenie tego postanowienia sądu, powołując się na to, że sprawa była rozpatrywana pod jego nieobecność, nie został poinformowany o terminie i miejscu rozprawy.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy pracownicy przedsiębiorstwa ogłaszali przystąpienie do strajku, aby wyrazić sprzeciw wobec tego, co się dzieje w kraju i w przedsiębiorstwie. Według danych na początek grudnia 2020 roku do strajku przyłączyło się ponad 100 osób. Ponad połowa z nich została już zwolniona.

„Biełaruśkalij” SA jest jednym z największych dostawców nawozów potasowych na rynek światowy. Głównym partnerem jest norweska firma YARA, jedna z największych na świecie producentów nawozów. YARA wyraziła zaniepokojenie sytuacją na „Biełaruśkalij”, po tym jak strajkujących robotników przedsiębiorstwa zaczęto aresztowywać i zwalniać. Również w ostatnich miesiącach zdarzały się przypadki uszkodzeń ciała i śmierci górników. Białorusini na całym świecie apelują do YARA o zawieszenie kontraktu i pomoc strajkującym.

Baskow wybuchł krytyką z powodu odwołania Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w Mińsku. Odpowiedzieli mu

Dmitry Baskov
Dmitrij Baskow.
Source: Belaruspartisan

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) w poniedziałek 18 stycznia odebrała Mińsku prawo do organizacji Mistrzostw Świata. Powodem były problemy z bezpieczeństwem związane z sytuacją polityczną w kraju. Wcześniej najwięksi sponsorzy mistrzostw (Skoda, Tissot, NiveaMen, Liqui moly) odmówili ich finansowania ze względu na bezprecedensowe łamanie praw człowieka na Białorusi. Oficjalne media i przedstawiciele organizacji sportowych wybuchli strumieniem gniewnych komentarzy. Szef Białoruskiej Federacji Hokeja na Lodzie Dmitrij Baskow, w stosunku do którego IIHF prowadzi dochodzenie za udział w zabójstwie Ramana Bandarenki, oświadczył, że IIHF i największe światowe marki padły ofiarami politycznych gier wokół Białorusi. Falę oburzenia wywołał apel Baskowa do Białoruskiego Funduszu Solidarności Sportowej (BFSS): „Dziś świętujecie zwycięstwo, odbierając Białorusinom prawdziwe święto. Po czymś takim nie możecie nazywać się Białorusinami! Jesteście zdrajcami! Zabraliście Mistrzostwa Świata przede wszystkim tysiącom dzieci grających w hokeja”. Kapitan białoruskiej reprezentacji kobiet w koszykówce i aktywistka Wolnego Związku Sportowców Białorusi Jekaterina Snytina zareagowała na jego wypowiedź: „Wy odbieracie dzieciom rodziców! Na ich oczach zabieracie im starszych braci i siostry! Aresztujecie ich dziadków!!! Zabieracie dzieciom ich trenerów, nauczycieli plastyki, ludzi, którzy je kształcą i wychowują! Zabieracie na zawsze!”

Portal informacyjny TUT.BY zostaje ostatecznie pozbawiony statusu medialnego

TUT.BY
Source: Deutsche Welle

Portal internetowy TUT.BY powstał ponad 20 lat temu, jest jednym z największych na Białorusi i obejmuje ponad 60% użytkowników Internetu w kraju. Dziś Sąd Gospodarczy w Mińsku podtrzymał obowiązującą decyzję o pozbawieniu TUT.BY statusu medialnego. W związku z tym dziennikarze zostaną pozbawieni prawa zwracania się do agencji rządowych o oficjalne informacje i nie będą mogli relacjonować imprez masowych. Ale TUT.BY będzie działać, dziennikarze będą nadal gromadzić, otrzymywać, przekazywać i rozpowszechniać informacje zgodnie z ustawodawstwem Białorusi oraz wyrażać własne opinie. Wcześniej Ministerstwo Informacji Republiki Białorusi czasowo zawiesiło działalność TUT.BY jako medium służącego do rozpowszechniania informacji zabronionych, w tym materiałów dotyczących fałszowania wyborów na Białorusi w dniu 9 sierpnia 2020 r. Portal kilkakrotnie aktywnie opisywał protesty przeciwko Alaksandrowi Łukaszence, jego dziennikarzy wielokrotnie zatrzymywali funkcjonariusze bezpieczeństwa. Pod koniec zeszłego roku we wspólnym komunikacie Stany Zjednoczone, UE i ponad pięćdziesiąt innych krajów zwróciły uwagę na sytuację w zakresie praw człowieka na Białorusi, że „należy zaprzestać ataków na TUT.BY, największe niezależne media na Białorusi”.


For more information on the events of 19 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: