Apel katolickich biskupów Białorusi

25 listopada 2020, 17:23 | Catholic.by
Source: Catholic.by

Nasza ojczyzna Białoruś już czwarty miesiąc przeżywa bezprecedensowy kryzys społeczno-polityczny, który niestety się pogłębia. Przemoc się nie kończy, krew wciąż się przelewa, społeczeństwo jest podzielone. Nie zapowiada to ojczyźnie szczęśliwej przyszłości, ponieważ, jak powiedział Chrystus, dom, wewnętrznie skłócony, się nie ostoi (Mt 12,25).

Aż trudno uwierzyć, że dzieje się to w naszym spokojnym kraju, znanym z tolerancji i harmonii między ludźmi różnych wyznań i narodowości.

Kościół katolicki, kierując się Ewangelią i opartą na niej nauką społeczną, wypowiada się przeciwko przemocy, bezprawiu, niesprawiedliwości i kłamstwu i potępia je. Kościół wzywa do pokojowego rozwiązania problemów, w drodze dialogu w duchu miłości do Boga i bliźniego, zgodnie z prawem Bożym i prawami ludzkimi.

My, katoliccy biskupi Białorusi, przyłączamy się do apelu Papieża Franciszka, skierowanego po modlitwie „Anioł Pański” 13 września 2020 roku do władz państwowych. W nim Papież wezwał do wysłuchania głosu współobywateli i spełnienia ich uzasadnionych dążeń do pełnego poszanowania praw człowieka i wolności obywatelskich.

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że głównym celem Kościoła jest głoszenie Ewangelii dążąc do budowania Królestwa Bożego, które nie kieruje się zasadami tego świata i nie rości sobie praw do ziemskiej władzy. Dlatego Kościół nie pełni funkcji państwowych i nie może być przez nikogo wykorzystywany do celów politycznych.

W tym pamiętnym momencie w historii naszej Ojczyzny, jak nauczał święty Apostoł Paweł, musimy dźwigać brzemiona siebie nawzajem (List do Gałatów 6, 2), udzielać sobie wzajemnego wsparcia i solidarności w budowaniu zjednoczonej, niepodzielonej Białorusi.

Wzywamy katolików i wszystkich ludzi dobrej woli z apelem, aby nadal modlili się o rychłe i pokojowe rozwiązanie kryzysu, gdyż błogosławieni pokój czyniący i spragnieni sprawiedliwości, jak mówi Chrystus. Niech dobro przezwycięży zło.

Pokój i dobroć tobie, Ojczyzno nasza Białorusi!

Katoliccy biskupi Białorusi

Mińsk, 25 listopada 2020 r.