Belarus Daily | 8 lut

Stany Zjednoczone Ameryki wzywają do „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia dziennikarek Kaciaryny Andrejewaj i Darii Czulcowaj; osoby, którym milicja groziła przemocą i łamała kości, spędzą za kratkami kilka lat

8 lutego 2021 | Voice of Belarus
W styczniu, jak podają obrońcy praw człowieka, na Białorusi zatrzymano z powodów politycznych 873 osoby.
Source: t.me/belteanews

Łukaszenka ma swoje własne sondaże, reszta Białorusinów ma swoje

Na spotkaniu w sprawie przygotowań do Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Narodowego Łukaszenka przedstawił szczegóły „dużego badania socjologicznego”, o którym była mowa w zeszłym tygodniu.

Według niego w badaniu wzięło udział 10.000 respondentów. Wyniki są w trakcie przetwarzania.

Łukaszenka zapewnił, że badanie socjologiczne jest w dużym stopniu obiektywne, ponieważ były w nie zaangażowane zagraniczne służby. Wyniki znacznie wpłyną na kształtowanie przyszłych programów.

Jednocześnie kanał Telegramu MOTOLKOhelp prowadzi własne badanie socjologiczne. Zawiera ono pytania dotyczące aktualnej sytuacji w kraju i perspektywach jego rozwoju. W ankiecie wzięło udział już 88 tysięcy osób. 

„88.714 odpowiedzi”.
Source: t.me/motolkohelp

Stany Zjednoczone Ameryki wzywają do „natychmiastowego i bezwarunkowego” uwolnienia Kaciaryny Andrejewaj i Darii Czulcowaj

Stany Zjednoczone Ameryki, kraje partnerskie i organizacje zajmujące się prawami człowieka na całym świecie uważają zarzuty wobec dziennikarek kanału telewizyjnego Bełsat Kaciaryny Andrejewaj i Darii Czulcowaj za oburzające. O tym się mówi w komunikacie Ambasady USA na Białorusi.

15 listopada Andrejewa i Czulcowa zostały zatrzymane po transmisji na żywo i relacji z brutalnego rozproszenia pokojowych demonstrantów, którzy zgromadzili się na „Placu Zmian” w Mińsku, aby uczcić pamięć Ramana Bandarenki.

Sąd nad nimi rozpocznie się 9 lutego w Mińsku.

Późnym wieczorem 8 lutego również okazało się, że aresztowano dziennikarzy Bełsatu Lubou Luniewą i Dmitryja Sałtana.

Kaciaryna Andrejewa i Daria Czulcowa.
Source: gazetaby.media

Sądy nadal wydają nieuzasadnione surowe wyroki wobec uczestników protestu

W Żłobinie 17-letni Wital Procharau otrzymał dwa lata kolonii edukacyjno-wychowawczej. Nastolatek został oskarżony o „masowe zamieszki” i „przemoc wobec milicji”, chociaż w wyniku jego działań nikt nie ucierpiał. Wręcz przeciwnie, podczas aresztowania chłopak został pobity, ale nawet nie sprawdzono tego faktu.

Wital Procharau.
Source: TUT.BY

21-letni mieszkaniec Maładzieczna Wadzim Gurman, który mówił w sądzie, że w sierpniu po zatrzymaniu na komisariacie grożono mu gwałtem i ściągano z niego spodnie, został wysłany na 3,5 roku do kolonii.

7 lat pozbawienia wolności i 50 wielkości bazowych grzywny – taki wyrok został zasądzony wobec Aliaksieja Mielnikawa w Mohylewie. Został oskarżony o przygotowywanie się do masowych zamieszek oraz posiadanie broni palnej i łatwopalnych materiałów wybuchowych. Cały proces sądowy odbywał się za zamkniętymi drzwiami – słuchaczom i dziennikarzom pozwolono wejść na salę sądową jedynie podczas ogłoszenia wyroku, z którego nie wiadomo, za co dokładnie został ukarany mieszkaniec Mohylewa.

Source: TUT.BY

W Grodnie mężczyzna jest sądzony za „niesankcjonowaną pikietę”, ale tak naprawdę za krasnoludka z biało-czerwono-białą flagą w rękach. Krasnoludek stał w oknie mieszkania mężczyzny.


For more information on the events of 8 February 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: