Belarus Daily | 15 lut

ONZ ponownie wyraziła zaniepokojenie sytuacją na Białorusi; Litewscy policjanci są zszokowani torturowaniem Białorusinów; na białoruskiej liście „terrorystów” znalazły się kolejne nazwiska; flaga narodowa nie zostanie uznana za wartość historyczną i kulturową

15 lutego 2021 | Voice of Belarus
„Wyjdź z domku”, autoka Lilia Kvatsabaya.
Source: instagram.com/lilia_kvatsabaya

Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. Białorusi: obecna sytuacja niepokoi i wywołuje stres

W wywiadzie dla Euroradio Specjalna Sprawozdawczyni ONZ ds. Białorusi Anais Marin podkreśliła, że ONZ jest niezwykle zainteresowana tym, co dzieje się na Białorusi, sytuacja w zakresie praw człowieka jest szczególnie niepokojąca. Rozpatrzenie raportu Wysokiej Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Michelle Bachelet na temat sytuacji w obszarze praw człowieka na Białorusi zaplanowano na 25 lutego. Pani Marin zaznaczyła, że od początku maja 2020 roku Komisja Praw Człowieka zarejestrowała 40 przypadków łamania praw człowieka na Białorusi, a około 200 kolejnych wniosków Białorusinów oczekuje na rozpatrzenie. Większość skarg dotyczy naruszeń prawa do wolności opinii i wolności pokojowych zgromadzeń. To największa liczba wniosków wśród wszystkich krajów. Specjalna Sprawozdawczyni uważa aresztowania i ściganie niewinnych osób, zwłaszcza dziennikarzy, za bezprawie i cynizm; obecna sytuacja ją niepokoi i wywołuje stres, podobnie jak u wielu Białorusinów. Zdaniem Marin przeprowadzenia nowych wyborów w starym systemie wyborczym nie ma sensu, dlatego konieczne jest przeprowadzenie globalnych reform. Białorusi powinny w tym pomóc instytucje międzynarodowe, ale białoruskie elity powinny okazać zainteresowanie współpracą w przeprowadzeniu niezbędnych reform.

Anais Marin.
Source: euroradio

Litewscy policjanci są zszokowani historiami ofiar tortur na Białorusi

Na Białorusi od początku protestów nie wszczęto ani jednej sprawy karnej dotyczącej przemocy i tortur wobec ludności cywilnej, chociaż według oficjalnych danych do Komitetu Śledczego Republiki Białorusi wpłynęło ok. 1800 takich wniosków. Niektóre ofiary zwróciły się do organów ścigania krajów UE z oświadczeniami o zbrodniach białoruskich sił bezpieczeństwa w ramach jurysdykcji uniwersalnej. Litwa była pierwszym krajem, który wszczął tego rodzaju dochodzenie. Wśród osób, które złożyły skargę dotyczącą tortur, jest obywatelka Litwy pochodzenia białoruskiego Maryja Matusiewicz, która została zatrzymana za udział w pokojowym wiecu. Litewscy policjanci byli zszokowani jej zeznaniami dotyczącymi bicia i torturowania jej i innych zatrzymanych. Na chwilę obecną na Litwie toczy się 5 spraw, 11 kolejnych spraw jest przygotowywanych do skierowania do prokuratury w Polsce. 7 lutego wpłynęła pierwsza skarga na tortury przez OMON do Centralnego Urzędu ds. Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej w Czechach.

Source: KYKY.ОRG

Ministerstwo Kultury odpowiada na petycję o biało-czerwono-białą flagę

Petycję w obronie biało-czerwono-białej flagi podpisaną przez ponad 103 tysiące osób wysłano do Ministerstwa Kultury, Prokuratury Generalnej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Białorusi po tym, jak władze chciały uznać tę flagę za ekstremistyczną. Petycja zawierała żądania uznania flagi narodowej za dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz zaprzestania prześladowania Białorusinów za tę symbolikę. Ministerstwo Kultury odpowiedziało odmową uznania biało-czerwono-białej flagi za wartość historyczną i kulturową Republiki Białorusi. W swojej odmowie Ministerstwo Kultury powołuje się na Konwencję UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, która nie wymienia flag wśród obiektów dziedzictwa kulturowego. Pozostałe kwestie określone w petycji nie wchodzą w zakres kompetencji Ministerstwa Kultury. Należy przypomnieć, że biało-czerwono-biała flaga była flagą państwową w latach 1991-1995, a często przedstawiany na jej tle herb „Pogoń” znalazł się na Państwowej Liście Wartości Historyczno-Kulturowych Republiki Białoruś w 2010 roku. Połączenie bieli i czerwieni było od wieków używane w ornamentach ludowych, a w XIX wieku Białorusini ze wstążkami w kolorze czerwonym i białym uczestniczyli w powstaniu Kalinowskiego na rzecz niepodległości.

Source: TUT.BY

Białoruskie KGB powiększyło listę osób zaangażowanych w terroryzm o 17 nazwisk

Komitet Bezpieczeństwa Państwa (KGB) Białorusi wpisał na listę osób zaangażowanych w działalność terrorystyczną kolejnych 17 obywateli republiki. Na „listę terrorystów” trafiło 5 kobiet i 12 mężczyzn. Wszyscy dodani do zaktualizowanej listy KGB Białorusini są oskarżeni na podstawie art. 289 Białoruskiego Kodeksu Karnego („Akt terroryzmu”), kara od 8 lat więzienia do dożywocia lub kara śmierci. Są one określane jako tzw. grupa Autuchowicza i grupa Olinewicza (anarchiści). Zarzuca im się podpalenie komisariatu milicji, domów milicjantów oraz eksplozje ich samochodów. W grudniu 2020 roku Łukaszenka oświadczył, że członkowie grupy terrorystycznej zatrzymanej na Białorusi pod przywództwem Mikałaja Autuchowicza wwozili przez Ukrainę do kraju „tony broni”. Według niego przygotowywali zamachy terrorystyczne w całej republice i już zaczęli je przeprowadzać. Na dzień dzisiejszy nie ma ani jednej ofiary z rąk tych „terrorystów”. Jednak propaganda stara się na wszelkie możliwe sposoby zastraszyć społeczeństwo Białorusi. Wcześniej do „listy terrorystów” dodano jeszcze dwóch Białorusinów – Sciapana Puciłę i Ramana Pratasiewicza, którzy stworzyli najpopularniejszy na Białorusi kanał Telegramu NEXTA, uznawany na Białorusi za ekstremistyczny.

Source: euroradio

For more information on the events of 15 February 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: