MKOl wykluczył wszystkich członków Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi z udziału w wydarzeniach i zawiesił wypłaty

7 grudnia 2020, 20:36 | Tribuna.com
Szef MKOl Thomas Bach.
Source: Deutsche Welle

7 grudnia odbyło się posiedzenie Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, na którym zdecydowano o podjęciu tymczasowych działań w stosunku do Narodowego Komitetu Olimpijskiego Białorusi – poinformował dyrektor ds. public relations MKOl Christian Klaue.

Alaksandrowi Łukaszence zakazano udziału w wydarzeniach Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Zakaz dotyczy również Igrzysk Olimpijskich w Tokio, które odbędą się w 2021 roku.

Działania obejmują:

  • wykluczenie wszystkich członków Komitetu Wykonawczego NKOl z imprez MKOl, w tym Igrzysk Olimpijskich. Należą do nich Alaksandr Łukaszenka, Viktar Łukaszenka (pierwszy wiceprzewodniczący Narodowego Komitetu Olimpijskiego) i Dzmitryj Baskaŭ (członek Komitetu Wykonawczego NKOl). Przepis ten nie dotyczy Tacciany Drazdoŭskaj, która jest reprezentantką sportowców w Komitecie Wykonawczym;
  • zawieszenie jakichkolwiek wypłat na rzecz Narodowego Komitetu Olimpijskiego, z wyjątkiem płatności związanych z przygotowaniem białoruskich sportowców do Igrzysk Olimpijskich w Tokio 2020 i Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2022. Wszystkie stypendia olimpijskie dla białoruskich sportowców będą teraz wypłacane bezpośrednio sportowcom, a nie za pośrednictwem NKOl;
  • apel do federacji międzynarodowych z prośbą o zapewnienie wszystkim uprawnionym białoruskim sportowcom udziału w zawodach kwalifikacyjnych do nadchodzących igrzysk olimpijskich bez jakiejkolwiek dyskryminacji politycznej;
  • zawieszenie jakichkolwiek rozmów z Narodowym Komitetem Olimpijskim Białorusi dotyczących przebiegu przyszłych wydarzeń MKOl;
  • wymóg, aby wszyscy uczestnicy Ruchu Olimpijskiego przestrzegali tych środków w interesie ochrony praw białoruskich sportowców i dobrego imienia Ruchu Olimpijskiego.

MKOl będzie nadal monitorował sytuację i zastrzega sobie prawo do rozważenia wszelkich dalszych działań lub anulowania któregokolwiek ze środków tymczasowych w miarę rozwoju sytuacji.