Łukaszenka nakazał zwolnić nauczycieli, którzy nie trzymają się ideologii państwowej

Przyjrzyjmy się, jaka jest w kraju ideologia

24 sierpnia 2020, 11:28 | Telegraf.by
Lukashenko fires teachers
Source: Telegraf.by

Obecny prezydent Białorusi Alaksandr Łukaszenka 24 sierpnia powiedział podczas spotkania z ministrem edukacji Iharem Karpienką, że w szkołach należy bronić jednych nauczycieli i zwalniać innych.

„Jeżeli ktoś przerzucił się na inną stronę, będziemy musieli się z nimi rozprawić”, podkreślił Alaksandr Łukaszenka.

Według niego, na Białorusi funkcjonuje państwowa edukacja, szkoły państwowe i ideologia państwowa. Alaksandr Łukaszenka zadeklarował:

I tym, którzy chcą trzymać się tych zasad, mówię: idźcie uczcie, pracujcie. Ci, którzy nie chcą ,nie powinni znajdować się w szkole. Należy o tym mówić otwarcie i szczerze.

Jaka jest na Białorusi ideologia. Bardzo szybka analiza

Najważniejszy akt prawny Białorusi – Konstytucja – mówi, że nie istnieje żadnej oficjalnej ideologii w kraju. Zgodnie z Konstytucją Białorusi. Artykuł 4:

Demokracja na Białorusi jest realizowana na podstawie różnorodności instytutów politycznych, ideologii i poglądów.

Ideologia partii politycznych, religijnych lub innych stowarzyszeń społecznych, grup socjalnych nie może być traktowana jako obowiązkowa dla obywateli.