Belarus Daily | 7 sty

Dania odmówiła udziału w Mistrzostwach Świata w hokeju na lodzie, jeśli odbędą się one w Mińsku; Patriarcha Cyryl wezwał Białoruś do pokojowego dialogu; ogłoszono wysokość kar i liczbę ofiar podczas pokojowych protestów; pierwsza białoruska szkoła internetowa na Ukrainie potrzebuje pomocy

7 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup 
Source: instagram.com/kastus.suprac

Swiatłana Cichanouska złożyła życzenia prawosławnym Białorusinom z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Swiatłana Cichanouska.
Source: twitter.com/Sviatlana Tsikhanouskaya

7 stycznia prawosławni Białorusini obchodzą Boże Narodzenie. Swiatłana Cichanouska złożyła życzenia wszystkim, którzy obchodzą to święto i wezwała do modlitwy, aby wesprzeć tych, którzy trafili do szpitala lub więzienia tylko z powodu wiary w lepszą przyszłość dla swojego kraju.

„Dzisiaj chcę złożyć życzenia Wesołych Świąt białoruskim wierzącym i prawosławnym na całym świecie. Teraz święto obchodzimy w trudnym momencie, ale przecież w Boże Narodzenie świętujemy narodziny nadziei i wiary.

W ostatnich miesiącach prawosławni na Białorusi regularnie cierpieli z powodu bezprawia. Tych, którzy sprzeciwiali się przemocy, aresztowywano i zwalniano. Byli też tacy, których zatrzymywano w niedzielę w drodze do cerkwi, a w Grodnie milicja rozproszyła święto dziecięce na terenie parafii. Teraz BCP grozi pozbawienie statusu prawnego. Ale wierzę, że następne Święta Bożego Narodzenia będziemy obchodzić na Białorusi, gdzie to wszystko będzie niemożliwe.

Kościół powinien zawsze pozostać miejscem, które inspiruje, jednoczy i wspiera ludzi niezależnie od wyznania. A modlitwy powinny zawsze mówić o pokoju i miłości.

Swoją dzisiejszą modlitwą możecie wesprzeć swoich bliskich i rodaków. W modlitwie możecie wspomnieć każdego, kto trafił do szpitala lub więzienia tylko dlatego, że wierzy w lepszą przyszłość dla swojego kraju. W modlitwie możecie wesprzeć nawet tych, których działania nie pochwalacie. W końcu to właśnie jest początek pokojowego dialogu, tak ważnego dla nas wszystkich”.

Swiatłana jest przekonana, że Białorusini nie dadzą się już oszukać. W tym celu stworzono platformę Gromadzenie – nowy instrument demokracji bezpośredniej, w przeciwieństwie do zainicjowanego przez władze „Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia”, w którym jedynie wyznaczeni urzędnicy wezmą udział. Inicjatywa Gromadzenie to platforma, na której każdy Białorusin może wybrać swojego delegata lub zostać takim delegatem, jeśli go wybiorą. Będą to realni ludzie, którzy mają prawdziwe, nie sfałszowane poparcie ludzi, o dowolnych poglądach politycznych.

Patriarcha Cyryl wezwał białoruskie władze do pokojowego dialogu z narodem

Jego Świątobliwość Patriarcha Cyryl.
Source: TUT.BY

W wywiadzie świątecznym dla kanału telewizyjnego „Rosja-1”, Patriarcha Moskwy i Całej Rosji Cyryl zwrócił się do białoruskich władz, aby nie odkładali na później tego, co powoduje brak porozumienia w społeczeństwie, apelował o potrzebę pokojowej, rozsądnej, rzeczowej dyskusji o problemach. Zachęcał do zastanowienia się, ile rewolucji i zamachów stanu już się dokonało, ale nikt, nigdzie i nigdy nie osiągnął pokoju, spokoju i dobrobytu przy pomocy przemocy. Patriarcha życzył przerwania prób użycia siły w celu rozwiązania kwestii spornych na Białorusi i rozwinięcia dialogu między władzą a ludem, władzą i społeczeństwem, z udziałem wszystkich sił, zmierzających do ustabilizowania sytuacji i wszechstronnego rozwoju Białorusi.

Dania zbojkotuje Mistrzostwa Świata IIHF w Mińsku

Source: TUT.BY

Dyrektor Duńskiego Związku Hokeja na Lodzie Ulrik Larsen oświadczył, że reprezentacja Danii w hokeju na lodzie może odmówić udziału w Mistrzostwach Świata w Mińsku. Uważa, że trzeba podjąć inną decyzję w sprawie miejsca zawodów. Larsen powiedział, że spotkał się z przedstawicielami federacji hokejowych sąsiednich krajów nordyckich i jest przekonany, że wszystkie kraje podzielają stanowisko Danii w sprawie organizacji Mistrzostw Świata w Mińsku. Obecnie oczekuje na wyjaśnienia ze strony Międzynarodowej Federacji Hokeja na Lodzie (IIHF).W skład IIHF wchodzi prezes Duńskiego Związku Hokeja Henrik Bach-Nielsen. Jego zdaniem większości członków IIHF trudno wyobrazić sobie Mińsk jako kraj przyjmujący. Szef IIHF Rene Fasel odwiedzi Mińsk w najbliższym czasie, aby poinformować o decyzji federacji w sprawie lokalizacji mistrzostw.

Ogłoszono wysokość kar zapłaconych przez Białorusinów za udział w pokojowych protestach

Source: Deutsche Welle

Centrum Praw Człowieka Viasna opublikowało statystyki dotyczące bezprecedensowej skali represji na Białorusi. W ciągu 5 miesięcy, od 9 sierpnia 2020, łączna liczba zatrzymanych podczas protestów wyniosła co najmniej 32.084, ponad 900 osób – w sprawach karnych, za więźniów politycznych uznano 169 osób, a ich liczba stale rośnie.

Łącznie Białorusini zapłacili „władzom” grzywny w wysokości prawie 1.800.000 rubli białoruskich (720.000 USD / 570.000 euro).

Ogólne dane podane przez obrońców praw człowieka:

– 25.326 zatrzymanych, ponad 1.000 z nich zostało zatrzymanych przez milicję dwa lub więcej razy.

– 83.006 dni za kratkami czyli 227 lat

– 701.000 dolarów grzywn

– 381 pobitych i ciężko pobitych

– 482 hospitalizowanych

– co najmniej 10 osób z ranami postrzałowymi

– 5 zabitych

Od rozpoczęcia kampanii prezydenckiej w maju 2020 łączna liczba zatrzymanych za udział w pokojowych wiecach przekroczyła 33 tys. osób, wszczęto ponad 900 spraw karnych, 169 oskarżonych uznano za więźniów politycznych, a ich liczba stale rośnie.

To najbardziej masowe represje polityczne w Europie od 40 lat.

Pierwsza białoruska szkoła internetowa na Ukrainie potrzebuje pomocy

Source: byschool.com.ua

Pierwsza białoruska internetowa szkoła dla relokatorów potrzebuje wsparcia. Od początku protestów ludzie, prześladowani przez białoruskie władze, uciekają z Białorusi na Ukrainę, wśród nich przeważają informatycy i inteligencja. Dla dzieci przesiedleńców utworzono białoruską internetową szkołę średnią. Po ukończeniu szkoły dzieci otrzymają ukraiński państwowy certyfikat.

Założycielka szkoły Anastasia Szpakouskaja zgromadziła zespół najlepszych białoruskich nauczycieli, którzy bezpośrednio z Białorusi prowadzą lekcje języka białoruskiego i rosyjskiego oraz literatury. Pozostałe przedmioty są prowadzone przez nauczycieli prywatnej ukraińskiej szkoły Gremium.

„Zebrałam zespół najlepszych białoruskich nauczycieli (wśród nich m.in. Hanna Siewiaryniec, Vasil Dranko-Majsiuk), którzy wykładają dla naszych dzieci z Białorusi.

Białoruski wektor przedmiotów obejmuje język białoruski, literaturę, historię Białorusi, a także język i literaturę rosyjską, pogłębioną znajomość języka angielskiego i informatyki.

Nasza wyjątkowa szkoła zaczęła działać w pierwszej połowie listopada 2020 roku. W tym okresie do szkoły dołączyło 8 białoruskich dzieci, a kilku kolejnych jest na etapie składania wniosków.

Udało nam się zapewnić pracę 6 nauczycielom z Białorusi.

Rozumiemy, że zapotrzebowanie na edukację w naszej szkole w najbliższej przyszłości będzie rosło.

Projekt początkowo nie miał charakteru komercyjnego, wynikające ze zrozumienia sytuacji, że rodziny zmuszone do opuszczenia Białorusi potrzebują wsparcia i pomocy.

Przez pierwsze dwa miesiące istnienia szkoły miałam umowę z darczyńcą na pokrycie kosztów szkoły. Mianowicie – stawka godzinowa dla nauczycieli z prywatnej ukraińskiej szkoły Gremium, którzy w oparciu o posiadane licencje nie są tani i oczywiście stawka godzinowa dla nauczycieli białoruskich. A także opłata za studia zewnętrzne (teoria, filmy i materiały drukowane) oraz opłata za platformę dydaktyczną.

Teraz szukam osób, które są gotowe do dalszego wspierania naszej szkoły.

Dużo się mówi o pomocy ofiarom, relokatorom, studentom z Białorusi, ale nikt nie zapewnia wsparcia dzieciom w wieku szkolnym, a jest to najbardziej niechroniona grupa osób potrzebujących wysokiej jakości, wygodnej i odpowiedniej edukacji.

Koszt funkcjonowania Pierwszej Białoruskiej Szkoły Online na Ukrainie to około 5.000 USD miesięcznie. To są pieniądze, które możemy zainwestować w przyszłość naszych dzieci, a tym samym Białorusi.

Liczymy na wasze wsparcie Pierwszej Białoruskiej Szkoły Internetowej na Ukrainie” – pisze w swoim wystąpieniu Anastasia.

Więcej o szkole, a także kontakty na stronie internetowej http://byschool.com.ua/.


For more information on the events of 7 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: