Belarus Daily | 21 gru

Reżim opuścił żelazną kurtynę; członkowie Rady Koordynacyjnej zostali oskarżeni w sprawie karnej o ekstremizm; pojawiły się zdjęcia z białoruskiego więzienia – więźniowie śpią na podłodze

21 grudnia 2020 | BYHelp-Mediagroup
Mieszkańcy Mińska zebrali się, by uczcić pamięć Ramana Bandarenki, który został zamordowany przez reżim Łukaszenki. Postępowania karnego w sprawie śmierci Ramana wciąż nie wszczęto.
Source: t.me/tutby_official

Prokuratura Generalna wszczęła postępowanie karne przeciwko Radzie Koordynacyjnej i Cichanouskiej za „stworzenie ekstremistycznej formacji”

Już 20 sierpnia Prokuratura Generalna oświadczyła, że aktywność Rady Koordynacyjnej jest skierowana na przejęcie władzy państwowej.

Ale dzisiaj, 21 grudnia, Prokuratura Generalna Białorusi podjęła decyzję o wszczęciu sprawy karnej przeciwko Swiatłanie Cichanouskiej, Maryi Kalesnikawej, Maksimowi Znaku, Pavłowi Łatušce, Voldze Kavalkovej, Siarhiejowi Dyleŭskiemu i innym w sprawie powstania ekstremistycznej formacji i kierowania nią. W odniesieniu do członków Rady Koordynacyjnej (obecnie liczącej ponad 5.000 osób) wszczęto sprawę na podstawie części 1 art. 357 Kodeksu Karnego – zmowa mająca na celu przejęcie władzy państwowej w sposób niekonstytucyjny.

Dodatkowo atakowany jest każdy, kto udziela jakiejkolwiek pomocy w walce o nową Białoruś.

Jednocześnie Prokuratura Generalna wszczęła sprawę karną przeciwko Aleksiejowi Leonczikowi, jednemu z założycieli funduszu pomocy ofiarom prześladowań przez władze BY_help, w związku z finansowaniem działalności formacji ekstremistycznej.

Wszczęto również sprawę karną przeciwko byłemu ambasadorowi Białorusi w Argentynie Władzimirowi Astapience. Przypomnijmy, że Władzimir Astapenka złożył rezygnację w dniu inauguracji Aleksandra Łukaszenki, 23 września, oświadczając, że wierzy w „lepszą przyszłość dla Białorusinów”.

Source: CURRENT TIME
Władzimir Astapienka (po prawej).
Source: TUT.BY

Od dziś Białorusini nie mogą opuścić kraju transportem lądowym

Od godziny 00:00 21 grudnia nie można wyjechać z Białorusi przez naziemne punkty kontrolne. Jedynym dostępnym sposobem opuszczenia kraju jest samolot. Takie same zasady zostały ustalone dla cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały lub czasowy na Białorusi.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo będą obowiązywały ograniczenia.

Source: TUT.BY

Mimo zastraszania i zatrzymań emeryci ponownie zebrali się na Marszu Mądrości w Mińsku i Grodnie

Emeryci dzisiaj zebrali się, ale nie na Placu Niepodległości, jak zwykle, lecz w innej części stolicy, niedaleko domu towarowego Biełaruś. Wkrótce w sklepie ogłoszono ewakuację. Emeryci przeszli kilka przecznic w stronę centrum miasta, tym razem do aresztowań nie doszło.

Kilka osób zostało zatrzymanych podczas podobnego marszu mądrości w Grodnie, sporządzono protokół przeciwko fotoreporterce „Narodnaja Wola” i TUT.BY Kaciarynie Gardziejewej.

Odbył się proces mężczyzny, który został zatrzymany w sobotę, pozostawiając przy tym na ulicy swoje 9-miesięczne dziecko

Nikołaj Szurkajew jest ojcem trójki dzieci, najmłodsze ma zaledwie dziewięć miesięcy. Jak opowiedziała jego żona Irina, 19 grudnia mąż wyszedł z dzieckiem na spacer około godziny 20. Powiedział, że szybko wróci. Godzinę później sąsiadka zadzwoniła do drzwi i powiedziała, że Nikołaj został zatrzymany, a inne osoby mają przyprowadzić dziecko.

Tego samego dnia wraz z Nikołajem zatrzymano kilka innych osób, w tym ojca z dwójką małych dzieci.

W poniedziałek sprawa Nikołaja Szurkajewa i innych zatrzymanych była rozpatrywana przez sąd. Zgodnie z protokołem milicji Nikołaj wziął udział w nielegalnej pikiecie. Sam Nikołaj twierdził, że po prostu spacerował z dzieckiem:

„Kiedy powiedzieli mi, że jadę na komisariat, przekazałem wózek sąsiadce i poprosiłem o zabranie syna do domu. Sam udałem się do minibusa. Natychmiast zostałem rzucony na podłogę i dwukrotnie uderzony w tył głowy, najwyraźniej pięścią. Chociaż nie stawiałem żadnego oporu”. 

Zgodnie z decyzją sądu mieszkaniec Mińska otrzymał karę w wysokości 30 wielkości bazowych (ok. 260 euro).

Wiktor Daszkiewicz, zatrzymany z dwójką dzieci, otrzymał taką samą grzywnę.

W Internecie pojawiły się zdjęcia celi, w której zatrzymani odsiadują wyroki za protesty

Autor tych zdjęć opowiedział: „Po przybyciu nowej fali osadzonych wszyscy byli „przyjmowani” na korytarzu, po czym zostawali przydzielani do cel. W tym czasie panował prawdziwy chaos, ponad 60 osób stało pod ścianą, OMON-owcy siedzieli w smartfonach i czytali Telegram, a nasze rzeczy po prostu leżały na podłodze. W tym momencie udało mi się ukradkiem zabrać swój telefon i klucze. W ciągu 15 dni nikt nie zdołał znaleźć smartfona w celi”.

W 10-osobowej celi na stałe przebywało 18 osób. Niektórzy musieli spać pod stołem i po prostu na podłodze, ściskając się jeden z drugim. Jest to rażące naruszenie praw więźniów i jest bezpośrednio zabronione przez międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych.

Source: t.me/belamova
Source: t.me/belamova

For more information on the events of 21 December 2020, please visit Infocenter Free Belarus 2020: