Belarus Daily | 20 sty

Ofiary protestów mogą nie doczekać rozpatrzenia ich wniosków dotyczących przemocy; nasilają się represje na Białorusi; „Ujednolicona księga rejestracji przestępstw” opublikowała nową listę nazwisk i faktów zbrodni przeciwko ludności cywilnej

20 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup 
„Człowiek, którego to nie obchodziło”. Autor: Derek Bacon.
Source: BARKED ONCE

Zaktualizowany kodeks postępowania karnego: ofiary protestów mogą nie doczekać weryfikacji swoich wniosków

Prawnicy Siarhiej Zikracki i Michaił Badnarczuk przestudiowali zaktualizowany KPK (Kodeks postępowania karnego) i zauważyli, że zmienił się czas kontroli poprzedzającej śledztwo. Zgodnie z poprzednią wersją kodeksu okres kontroli poprzedzającej śledztwo wynosił maksymalnie sześć miesięcy, dlatego po upływie sześciu miesięcy w odpowiedzi na swoje wnioski ofiary liczyły na decyzję o wszczęciu sprawy lub odmowę. Teraz nowy kodeks postępowania karnego przewiduje możliwość wstrzymania kontroli na okres dłuższy niż trzy miesiące, przy braku terminu maksymalnego, dzięki czemu organy śledcze będą mogły zawiesić kontrolę w sprawach karnych na czas nieokreślony. Większość zmian KPK wejdzie w życie w kwietniu 2021 roku. Prawo do zawieszenia kontroli na okres dłuższy niż trzy miesiące organy śledzcze otrzymały natychmiast po oficjalnej publikacji ustawy – czyli 14 stycznia 2021 roku. Oznacza to, że osoby poszkodowane podczas pokojowych wieców w dniach 9–12 sierpnia mogą nie doczekać rozpatrzenie ich skarg. Istotnym szczegółem jest również to, że prawnicy uważają, iż w opinii organów ścigania wnioskodawcy nie są uprawnieni do zapoznania się z materiałami kontroli przed jej zakończeniem (dlatego też matka Ramana Bandarenki i jej prawniczka nie zapoznały się dotychczas z materiałami kontroli). W międzyczasie część ofiar otrzymała już odpowiedzi Komitetu Śledczego z odmową wszczęcia postępowania karnego. W szczególności ostatnio taką odmowę otrzymała kobieta pracująca w branży IT, której funkcjonariusze OMONu złamali nogę. W listopadzie KŚ odmówił wszczęcia postępowania karnego analitykowi biznesowemu Jurijowi Kriwoszejowi.

Białoruski sąd nadal działa jako instrument represji, nie ma już mowy o logice i praworządności

Source: Centrum Praw Człowieka „Viasna”

Moskiewski Sąd Rejonowy w Mińsku wydał wyrok skazujący 20-letniego ucznia Władimira Chomiczkowa, który został oskarżony o stawianie oporu ośmiu funkcjonariuszom milicji w zamieszkach i czynny udział w akcjach grupowych rażąco naruszających porządek publiczny. Wydarzenia miały miejsce wieczorem 14 lipca w Mińsku. Władimir został skazany na 4 lata kolonii karnej i grzywnę w wysokości około 6.000 rubli (2.000 euro). Nie przyznał się do winy, powiedział, że tego dnia spacerował i wszedł do kawiarni kupić lody, gdzie został zatrzymany z użyciem siły. Na filmie prezentowanym w sądzie twarz zatrzymanego nie jest widoczna.

Lubow Sarlaj.
Source: TUT.BY

Sąd grodzieński ukarał mandatem Lubow Sarlaj w wysokości 580 rubli białoruskich (200 euro) za spodnie z biało-czerwone lampasami, w których wyszła napić się kawy. Zarzucono jej naruszenie porządku organizowania imprez masowych (art. 23.34 Kodeksu administracyjnego).

Dmitrij Furmanow.
Source: TUT.BY

Sąd miasta Grodna rozpatruje „Sprawę Cichanouskiego” – pierwsi zatrzymani podczas majowej pikiety znaleźli się na ławie ostarżonych. Według śledztwa Siarhiej Cichanouski i Dmitrij Furmanow zaplanowali z wyprzedzeniem nielegalny więc pod pozorem pikiety w celu zebrania podpisów, korzystając z formalności braku wymagania pozwolenia władz lokalnych.

Działacz społeczny z Berezowki Witold Aszurok otrzymał pięć lat więzienia za udziału w akcjach grupowych rażąco naruszających porządek publiczny oraz przemoc wobec funkcjonariusza milicji. Jak dotąd jest to największy wyrok za udziału w protestach latem 2020 roku.

Dziś w lidzkim sądzie zatrzymano około 8 osób, które przyszły wesprzeć elektryka Iwana Kasperowicza, który prowadził kanał Telegramu „Trybunał Narodowy miasta Lida”. Wszyscy przyszli wesprzeć Iwana. Według informacji „Biełsatu”, dzisiejsze aresztowania są związane z sytuacją, jaka wydarzyła się podczas skazania 18 stycznia Witolda Aszurki na karę pięciu lat więzienia. Wówczas po ogłoszeniu wyroku ludzie zaczęli skandować na sali sądowej „Hańba!” i „Wierzymy, możemy, zwyciężymy!” Wstępnie wszczęto postępowanie karne w tej sprawie, które stało się przyczyną dzisiejszych aresztowań.

Sąd zbadał sprawę biznesmena Waleryja Ostrinskiego, zatrzymanego za biało-czerwono-białą flagę na swoim gospodarstwie rolnym – dostał 20 wielkości bazowych (180 euro).

Mistrzyni Białorusi w Muay Thai Anastasiję Kalasznikową sąd ukarał mandatem w wysokości 870 rubli (270 euro). Została zatrzymana po południu 17 stycznia. Dziewczyna jest nie tylko sportowcem, ale także ratownikiem medycznym.

59-letniej Irynie Pawlowicz złamano rękę po aresztowaniu i ukarano grzywną w wysokości 1.450 rubli (450 euro). Kobieta została zatrzymana 16 stycznia, została przewrócona na ziemię, po czym milicjant przycisnął ją nogą do ziemi. Ale została ukarana za nieposłuszeństwo wobec milicji: anonimowy świadek milicji stwierdził w sądzie, że kobieta odmówiła wejścia do samochodu służbowego, otworzyła ramiona i uczepiła się munduru.

Mieszkaniec Dziarżyńska Witalij Bujnowskij,który wywiesił w domu flagę japońską, jest oskarżony o przeprowadzenie niesankcjonowanej pikiety.

Mieszkaniec Mińska Wiktar Maroz skazany na 14 dni aresztu. Wieczorem 5 stycznia stanął w obronie sąsiadki, która była zatrzymywana przez nieznane osoby. Jak się później okazało, byli to funkcjonariusze. Moroz również został zatrzymany, a następnie trafił do szpitala ratunkowego z obrażeniami.

Zmicier Daszkiewicz.
Source: TUT.BY

Przedsiębiorca i opozycjonista Zmicier Daszkiewicz otrzymał 15 dni aresztu. Działacz został sądzony za udział w niesankcjonowanej imprezie masowej – stał z biało-czerwono-białą flagą przy wejściu do restauracji zbudowanej w pobliżu pomnika Kurapaty, gdzie w latach trzydziestych rozstrzelano kilkadziesiąt tysięcy osób.

Centrum Praw Człowieka „Viasna” poinformowało o sprawie zatrzymania obrońcy praw człowieka Leonida Sudalenko. Na początku stycznia w domu Leonida przeprowadzono przeszukanie,zabrano karty bankowe i laptopa.

To tylko niewielka część aresztowań i procesów, które odbywają się na Białorusi każdego dnia na podstawie naciąganych i najbardziej absurdalnych zarzutów.

UKRP opublikowała nową listę przestępstw

Source: EKRP

Kanał Telegramu „Ujednolicona księga rejestracji przestępstw” ogłosiła nową listę spraw stworzoną przy pomocy śledczych, prawników i prokuratorów na podstawie zgłoszeń stosowania bezprawnych działań przeciwko ludności cywilnej przez przedstawicieli struktur władzy.

Są ujawniane nazwiska oskarżonych w sprawach, w odniesieniu do których otrzymano dowody, ale nie doszło do przyznania się do winy lub obalenia faktu popełnionienia przestępstwa. Są wśród nich przedstawiciele organów ścigania, sędziowie, członkowie komisji wyborczych. Nowe materiały zostaną również przekazane niezależnym projektom lobbującym za rozszerzeniem list sankcyjnych i trafią do Sądu uniwersalnej jurysdykcji Litwy. Po zmianie władzy w kraju wszystkie te informacje zostaną wykorzystane przez Komitet Śledczy i Prokuraturę Białorusi.

Tymczasem platforma kontynuuje prace nad nowymi i wcześniej złożonymi wnioskami – w tej chwili jest ich ponad tysiąc. Spośród 676 zaakceptowanych i przefiltrowanych wniosków:

  • przestępstwa przeciwko prawom obywateli 182;
  • tortury, przemoc 232;
  • zabójstwa 9;
  • nadużycia stanowisk 223;
  • inne 30.

Wszystkie napływające informacje są sprawdzane i systematyzowane przez ekspertów zgodnie z prawem. Kolejna publikacja zweryfikowanych materiałów nastąpi 20 lutego.


For more information on the events of 20 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: