Belarus Daily | 20 gru

Protesty nie słabną; Prokuratura Generalna zamierza ograniczyć działalność wolontariuszy; Ujednolicona Księga Rejestracji Przestępstw opublikowała pierwsze akty oskarżenia podlegające jurysdykcji międzynarodowej; Volha Chižynkova jest wolna i nie zamierza opuszczać Białorusi

20 grudnia 2020 | BYHelp-Mediagroup
Volha Chižynkova.
Source: TUT.BY

W całym kraju nie ustają niedzielne protesty

Source: Onliner

W ramach niedzielnych protestów w Mińsku i innych miastach Białorusi odbyły się „Marsze Trybunału Narodowego”. Od wczesnego rana do późnego wieczora mieszkańcy dzielnic Mińska i innych miast łączyli się w kolumny, poruszając się ulicami swoich osiedli. Protestujący starali się poruszać po małych ulicach o różnych porach dnia, aby uniknąć masowych zatrzymań i rozproszyć siły milicji. Koordynacja miejsc i godzin zbiórki odbywała się w zamkniętych grupach Telegramu.

Centrum praw człowieka „Viasna” odnotowało ponad 140 zatrzymanych podczas protestów w Mińsku, Borysowie, Witebsku, Grodnie, Nowopołocku, Soligorsku, Smiłowiczach, Radaszkowiczach. Mińska milicja poinformowała o setce zatrzymanych w stolicy. Funkcjonariusze chwytali ludzi, którzy zwyczajnie stali na ulicy, wyciągali ich z bram budynków. W Grodnie zatrzymano dziennikarki Marinę Charewicz (BelaPAN) i Alenę Kowalczuk (tygodnik „Nasze Słowo”). Przed aresztowaniem Charewicz poinformowała, że „ludzie w cywilnym” dobijali się do pomieszczenia, w którym pracowały.

Volha Chižynkova jest wolna. Spędziła w areszcie 42 dni

Source: TUT.BY

20 grudnia Miss Białoruś-2008 Volha Chižynkova została zwolniona po 42 dniach aresztowania. Ona została zatrzymana 8 listopada, była sądzona z tytułu udziału w trzech pokojowych akcjach przeciwko przemocy. Przed zakończeniem wyroku Volha została przeniesiona z więzienia miejskiego w Mińsku do więzienia w Żodzino. Na jej spotkanie przyjechali krewni, a nawet kot. Po uwolnieniu Volha opowiedziała o strasznych warunkach w więzieniu, braku jakiejkolwiek higieny i ogrzewania. Kobiety musiały spać na podłodze w ubraniach. Ale mimo wszystkich przeżyć Volha nie zamierza wyjeżdżać z kraju, chce mieszkać i pracować na Białorusi.

UKRP opublikowała pierwszą listę zweryfikowanych przestępstw

Dzisiaj w Ujednoliconej Księdze Rejestracji Przestępstw (UKRP) opublikowano pierwszą listę 28 materiałów dotyczących dowodów oszustw wyborczych przez członków komisji wyborczych, tortur i przemocy ze strony sił bezpieczeństwa, porwań i bezprawnych aktów sądowych. W gromadzeniu dokumentów dowodowych i weryfikacji rzetelności informacji brali udział niezależni eksperci: śledczy, prawnicy, prokuratorzy. Sprawy będą kierowane do Interpolu (poprzez międzynarodową jurysdykcję uniwersalną), OBWE, Rady Europy i innych organizacji międzynarodowych.

Inicjatywa stworzenia UKRP należy do Swiatłany Cichanouskiej. UKRP powstała w celu gromadzenia informacji o faktach naruszeń prawa przez przedstawicieli białoruskich organów ścigania w stosunku do uczestników pokojowych protestów w celu późniejszego wszczęcia spraw karnych na szczeblu międzynarodowym.

Białoruś opracowuje prawo mające na celu kontrolę i ograniczenie pracy wolontariuszy

Source: Imenamag
Source: mediazona.by

Ruch wolontariuszy na Białorusi zaczął się aktywnie rozwijać wraz z początkiem pierwszej fali epidemii COVID-19. Państwo nie zrobiło nic, aby pomóc obywatelom swojego kraju, a wolontariusze w całym kraju szyli maski i inne środki ochrony, zaopatrywali lekarzy w posiłki. Po rozpoczęciu pokojowych protestów wolontariusze zaczęli pomagać zatrzymanym, zbierać pomoc dla ofiar oraz sporządzać publiczne listy osób przebywających za kratami za udział w pokojowych wiecach. Obecnie Prokuratura Generalna Białorusi i Białoruskie Republikańskie Kolegium Adwokatów opracowują ustawę o wolontariacie, która przewiduje wprowadzenie regulacji tej działalności. Jednak wielu ekspertów obawia się, że nowe prawo zamiast tworzyć sprzyjające wolontariuszom warunki, wręcz przeciwnie, może ograniczyć możliwości swobodnej pracy inicjatyw wolontariackich. Jako że wielu wolontariuszy nie należy do żadnej organizacji publicznej, to po wprowadzeniu nowego prawa ich działalność będzie nielegalna i może prowadzić do karania przez milicję i sądy oraz ściganie z powodów politycznych.


For more information on the events of 20 December 2020, please visit Infocenter Free Belarus 2020: