Belarus Daily | 17 lut

Rozpoczął się proces nad byłym kandydatem na prezydenta Viktaram Babaryką; 90 przeszukań obrońców praw człowieka na Białorusi odbyło się w ciągu 1 dnia; „protestująca Białoruś” przyjechała do Japonii

17 lutego 2021 | Voice of Belarus
„Spocznij”. Praca artystki Lery Lazuk inspirowana pobytem w więzieniu.
Source: instagram.com/leralazuk_art

Rozpoczął się proces byłego kandydata na prezydenta Viktara Babaryka

Viktar Babaryka podczas rozprawy sądowej 17 lutego 2021 roku.
Source: Reuters

Rano do budynku sądu przybyli saperzy, a środki transportu z parkingów wywiozła laweta. Rozprawę ogłoszono jako otwartą, ale ani dziennikarze niepaństwowych mediów, ani zwykli obywatele nie zostali wpuszczeni na posiedzenie. Przy wejściu do sądu zgromadziła się duża kolejka. 

Sąd oddalił wszystkie wnioski obrony, w tym o zmianę środka zapobiegawczego wobec klienta na areszt domowy.

Viktar Babaryka jest oskarżony o „pranie brudnych pieniędzy” i przyjmowanie łapówki na szczególnie dużą skalę. Akt jego oskarżenia liczy 340 stron.

Source: t.me/@belarusseichas

Sądowa maszyna działa bez przerwy

Prokurator zażądał dla Darii Czulcowaj i Kaciaryny Andrejewaj dwa lata pozbawienia wolności z przeniesieniem do kolonii ogólnego reżimu.

Znany twórca reklam Ulad Saweljeu za udział w marszu został skazany na trzy lata „chemii” domowej.

Przedstawiciela niezależnego związku zawodowego REP Andreja Komlika-Jamacina skazano na 25 dni aresztu administracyjnego. Podstawą sporządzenia protokołów była srebrno-bordowa girlanda na balkonie oraz odmowa otwarcia drzwi dla przybyłych funkcjonariuszy.

W Żodzina skazano wszystkich 59 aresztowanych 13 lutego na koncercie pod Smalawiczami. W sumie osoby otrzymały łącznie 660 dni i 13.050 rubli (około 4 tys. euro).

W Skidlu ogłoszono wyrok dla artystki za narysowanie na przystanku „cynicznego obrazu w postaci bociana”. Otrzymała grzywnę w wysokości 4.350 rubli (1.360 euro), jej przyjaciel – 2.900 rubli. (900 euro). Rower dziewczyny został również skonfiskowany jako środek popełnienia przestępstwa.

Na metalowej ścianie przystanku namalowany jest bocian, oficjalny symbol Białorusi, z napisem „Skidziel, dołączaj”.
Source: TUT.BY

Protestująca Białoruś przyjechała do Japonii

Source: t.me/@belarusseichas

Dziś w Tokio odbywa się wystawa białoruskiej sztuki protestu „Expired. Belarus art of resistant”.

Wystawa poświęcona jest 6 miesiącem pokojowych protestów na Białorusi. Wystawa opowiada o protestacyjnych wydarzeniach poprzez sztukę, odzwierciedlając pokojowy charakter białoruskiego ruchu oporu. Bada się, w jaki sposób lokalne inicjatywy, samoorganizacja obywateli, ruch kobiecy i sztuka stały się siłą napędową przeciwko przemocy i brutalności milicji w walce o obalenie „ostatniej dyktatury Europy”.

Source: youtube.com/Zhurtavańnie Biełarusaŭ Japonii

Międzynarodowa społeczność praw człowieka potępiła prześladowania obrońców praw człowieka na Białorusi

17 lutego okazało się, że w ciągu poprzedniego dnia w całym kraju przeprowadzono około 90 przeszukań dziennikarzy i obrońców praw człowieka. Represjom poddano organizacje „Wiasna”, „Związek Zawodowy Robotników REP”, Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BSD) oraz działacze indywidualni. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało o tym, co zostało znalezione i zajęte podczas przeszukań. 

Po pierwsze odebrano ludziom osobiste fundusze i karty. Łącznie MSW deklaruje 80 tys. dolarów, ankiety dotyczące pomocy osobom represjonowanym oraz setki dowodów zapłaty grzywien osób fizycznych i usług prawnych; literatura protestu, czyli czasopisma i książki o historii Białorusi. I całkiem nieoczekiwanie „prawdopodobnie narkotyki i przedmiot przypominający broń”.

Oto co oświadczyły organizacje międzynarodowe w tej sprawie.

Human Rights Watch:

„Te przeszukania są częścią jawnej kampanii zastraszania. Białoruskie władze prześladują obrońców praw człowieka i niezależnych dziennikarzy, aby spróbować zniszczyć resztki społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi”.

Freedom House:

„Przeszukania w domach aktywistów to kolejna niepokojąca próba białoruskiego reżimu zniszczyć opozycję w kraju. Władze muszą pilnie zaprzestać sfabrykowanych spraw karnych i zakończyć kampanię prześladowań obrońców praw człowieka i prawników, którzy odgrywają kluczową rolę jako ostatni bastion obrony setek osób prześladowanych za poglądy polityczne. Ataki na organizacje praw człowieka, a także stała presja na adwokatów zagrażają temu ważnemu źródłu ochrony i doprowadzą do dalszej międzynarodowej izolacji Białorusi”.

Civil Rights Defenders:

„Wzywamy społeczność międzynarodową do wypowiedzenia się na poparcie tych, którzy są celem tego ataku, do wykorzystania wszelkich możliwych kanałów w celu potępienia działań władz i przypomnienia im o ich międzynarodowych zobowiązaniach”.

Office for Democratic Institutions and Human Rights:

„Obrońcy praw człowieka na Białorusi od dawna odgrywają ważną rolę w promowaniu praw swoich współobywateli, pomimo licznych problemów. Dlatego bardzo niepokojące jest czytanie wiadomości o tym, co wygląda na planowane przez białoruskie władze działania mające na celu ściganie i zastraszanie w związku z pokojowymi protestami, które trwają na Białorusi od wielu miesięcy”.

Source: spring96.org

For more information on the events of 17 February 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: