Belarus Daily | 16 sty

Główni sponsorzy IIHF odmawiają współpracy, jeśli Mistrzostwa Świata odbędą się na Białorusi; odnalazł się zaginiony Timur Mickiewicz – w końcu jest bezpieczny; kolejny student, Jewgienij Kalinowskij, został skazany na 4 lata kolonii karnej; kierownictwo przedsiębiorstw państwowych zmienia układy pracy zbiorowe i łamie prawo

16 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup
„Nie zostawiaj śladu krwi”: akcja Białorusinów we Włoszech pod biurem Pirelli w Mediolanie. Firma nie wyraziła jeszcze swojego stanowiska w odniesieniu do Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie na Białorusi.
Source: instagram.com/supolka.italia

Główni sponsorzy odmawiają finansowania Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie na Białorusi

Source: moyby.com

Przedstawiciele białoruskich diaspor na całym świecie wzywają sponsorów Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie, aby nie brali w nich udziału, jeśli odbędą się w Mińsku. Najwięksi sponsorzy już odmówili wsparcia mistrzostw z powodu łamania praw człowieka na Białorusi.

Jako pierwsza odmówiła sponsorowania mistrzostw świata w hokeju na lodzie, jeśli odbędą się one w Mińsku, marka NIVEA. „NIVEA opowiada się za szacunkiem, jednością i przeciwstawia się wszelkim formom dyskryminacji i przemocy. Widząc obecną sytuację zdecydowaliśmy, że marka NIVEA MEN nie będzie sponsorem Mistrzostw Świata 2021, jeśli odbędą się one na Białorusi. Informowaliśmy już o tym IIHF i będziemy uważnie śledzić toczące się dyskusje [na ten temat]” – czytamy w odpowiedzi na koncie NIVEA na Instagramie.

Source: twitter.com/BSSFofficial

Czeski producent samochodów ŠKODA sponsorował zawody hokejowe od prawie trzydziestu lat. W swoim oświadczeniu producent samochodów odmówił sponsorowania mistrzostw.

„Jesteśmy dumni, że od 28 lat jesteśmy partnerem Mistrzostw Świata IIHF. Ale również szanujemy i wspieramy prawa człowieka. Dlatego Skoda odmówi sponsorowania Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w 2021 roku, jeśli zostanie potwierdzone, że Białoruś będzie gospodarzem tych zawodów” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Source: Belaruspartisan

It should be noted that on 15 January, during a picket by the Belarusian diaspora in the Czech Republic near the ŠKODA office, a press secretary of the company came out and brought them hot tea and coffee. At the same time, he noted that ŠKODA fully shares the position on the cancellation of the World Cup in Belarus and will give an official answer within a week. However, the car brand announced its decision the very next day – 16 January.

Szwajcarski producent zegarków Tissot, jeden ze sponsorów mistrzostw, przesłał do IIHF obawy dotyczące sytuacji praw człowieka na Białorusi. „Sport jest podstawą DNA firmy Tissot i jesteśmy fanami hokeja od ponad 25 lat. Prawa człowieka są bez wątpienia podstawową wartością naszej marki. Wysłaliśmy nasze uwagi do IIHF i czekamy na wyjaśnienia ze strony Federacji” – napisali przedstawiciele firmy.

Source: Reformation

Tysiące Białorusinów zostawiło komentarze wdzięczności na portalach społecznościowych tych firm. IIHF zdecyduje o miejscu rozgrywania Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie w przyszłym tygodniu.

4 lata więzienia w kolonii dla zdolnego studenta

Jewgienij Kalinowskij.
Source: Viasna Human Rights Center

22-letni student Jewgienij Kalinowskij został skazany na 4 lata więzienia w kolonii karnej o ogólnym reżimie. Sędzia Maksim Trusiewicz uznał mężczyznę za winnego na podstawie części 1 art. 342 i art.364. Podjęto również decyzję o odszkodowaniu „ofiarom” milicji w kwocie 2500 rubli (800 euro).

Jewgienij próbował chronić obywateli przed pobiciem przez funkcjonariuszy bezpieczeństwa podczas pokojowego wiecu 14 lipca, w dniu, w którym Viktarowi Babarice i Valerowi Capkała odmówiono rejestracji jako kandydatów na prezydenta. Kalinowskij uznał działania władz za okrutne i niesprawiedliwe. Ewgienij nie przyznał się do winy i powiedział sądowi, że nie naruszył porządku publicznego i nie użył przemocy wobec milicji. „W swoim życiu kierowałem się wartościami moralnymi, które przekazali mi moi rodzice, dobre wychowanie, szkoła, uniwersytet i nigdy nie uciekałem się do żadnych nielegalnych działań, aby urozmaicić swoje życie, coś w nie wnieść” – powiedział student w mowie końcowej. „Istniały fakty fizycznego kontaktu z milicjantami, ale chcę podkreślić, że wynikały one przede wszystkim z wpływu funkcjonariuszy na przebywające tam osoby, co zostało moralnie i etycznie potępione przez społeczeństwo Republiki Białoruś i społeczność międzynarodową”.

Jewgienij Kalinowskij na sali sądowej.
Source: Viasna Human Rights Center

Na nagraniu przedstawionym w sądzie jest widoczne, że milicjant bił pięściami Kalinowskiego, inny milicjant pobił go gumową pałką, potem podbiegła kolejna grupa funkcjonariuszy i jeden z nich kopnął Kalinowskiego. Według adwokata w tych okolicznościach miał on prawo do obrony koniecznej.

Podczas procesu Jewgienij przeprosił poszkodowanych funkcjonariuszy i częściowo zrekompensował moralne szkody wyrządzone swoim działaniem – zgodnie z życzeniem przekazał po 500 rubli dwóm placówkom dziecięcym.

Jewgienij jest stypendystą Prezydenckiej Fundacji Utalentowanej Młodzieży, uczestnikiem republikańskich i międzynarodowych olimpiad z geograficznych, odbywał staże na uniwersytetach w Polsce, USA, uczestniczył w międzynarodowym forum studenckim. Młody człowiek został uhonorowany nagrodą „Człowieka Regionu Witebskiego”. Kalinowski nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności karnej ani administracyjnej, charakteryzuje go wyłącznie pozytywna strona.

Timur Mickiewicz, okaleczony przez siły bezpieczeństwa, żyje i jest bezpieczny

Source: t.me/nashaniva

Nastolatek pobity przez funkcjonariuszy w lipcu 2020 roku Timur Mickiewicz żyje i jest bezpieczny, o tym poinformowano na stronie społeczności BLRČR, która pomaga w rehabilitacji poszkodowanych Białorusinów w Czechach.

16-letni Timur został zatrzymany 12 sierpnia 2020 roku w Mińsku na pokojowej demonstracji, a 13 sierpnia został przywieziony z komisariatu do szpitala z okropnymi obrażeniami: urazem czaszkowo-mózgowym, wstrząsem mózgu, otwartym złamaniem zespołu jarzmowo-oczodołowego, zespołem konwulsyjnym, krwiakiem okołoczodołowym po prawej stronie i licznymi stłuczeniami tkanek miękkich i kończyn, urazową erozją rogówki obu oczu. Traktowano go w pięty paralizatorem i wyciskano mu oczy pałką. Lekarze zmuszeni byli wprowadzić go w śpiączkę farmakologiczną. Na początku września chłopak został przeniesiony na zwykłą salę i tego samego dnia zniknął. Dopiero dziś dowiedzieliśmy się, że dzięki staraniom kilkudziesięciu osób chłopiec został przetransportowany w bezpieczne miejsce. W czasie, gdy chłopak się ukrywał, niestety zmarła jego matka, pozostawiając dziewięcioro dzieci sierotami, z których siedmioro jest nieletnich. By pomóc rodzinie zebrano ponad 9.000 euro, które teraz będą przeznaczone dla dzieci.

Kierownictwo przedsiębiorstw państwowych Białorusi zajmuje się łamaniem praw pracowniczych

Source: Charter97.org

W przedsiębiorstwach państwowych Białorusi, łamiąc prawa pracowników, sporządzane są nowe układy pracy zbiorowej, w których osoby niebędące członkami oficjalnego związku zawodowego nie mają prawa ubiegać się o mieszkanie pracownicze, otrzymywać szeregu płatności w postaci pomocy materialnej, rekompensować za bony sanatoryjne i ubezpieczenie medyczne (te płatności są dokonywane na koszt pracodawcy, związek zawodowy nie ma z nimi nic wspólnego). Również ci, którzy wypisali się z oficjalnego związku zawodowego, są pozbawieni dodatkowych urlopów, kredytów mieszkaniowych, voucherów do sanatoriów i innych premii, które przedsiębiorstwo zapewnia wszystkim pracownikom. Takie dokumenty zostały wysłane do pracowników BelAZ, Belarusbank, Minsk TEC, Belelektromontazhnaładki, RUP Belnipienergoprom. To jest bezpośrednia dyskryminacja pracowników. Artykuł 4 ustawy Republiki Białorusi o związkach zawodowych mówi: Przynależność lub brak przynależności obywateli do związków zawodowych nie pociąga za sobą żadnych ograniczeń w zakresie ich praw pracowniczych i praw społeczno-ekonomicznych.


For more information on the events of 16 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: