Belarus Daily | 12 kwi

Transmisja Euronews została zatrzymana na Białorusi; politolog Alaksandr Fiaduta zaginął; wszczęto postępowanie karne przeciwko założycielom fundacji solidarności BYSOL i BY_help; na Litwie w ramach jurysdykcji uniwersalnej wszczęto kolejną sprawę karną w sprawie przemocy ze strony białoruskiej milicji

12 kwietnia 2021 | Voice of Belarus
Prawnik Siargiej Zikracki, któremu została cofnięta licencja, sprzedał na aukcji ten obraz białoruskiej artystki Wolgi Jakubouskiej, aby wypłacić wynagrodzenie dla zwolnionych pracowników.
Source: t.me/kyky_org

Decyzją Ministerstwa Informacji wstrzymano transmitowanie Euronews na Białorusi

„Wydane wcześniej zezwolenie na nadawanie Euronews na terytorium Republiki Białorusi wygasło” – informuje się na stronie internetowej ministerstwa. Euronews zastąpi kanał „Zwycięstwo” – rosyjski program telewizyjny o Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej.

Znany białoruski politolog Alaksandr Fiaduta zaginął

W Moskwie zaginął znany białoruski politolog Alaksandr Fiaduta. Nie ma z nim kontaktu od ponad doby. Nie wiadomo co Fiaduta robił w Moskwie i z kim się spotykał.

Fiaduta był członkiem sztabu wyborczego Łukaszenki w 1994 roku, po zwycięstwie tego ostatniego pracował w jego kancelarii (ale niedługo), po czym zrezygnował i został jednym z najbardziej znanych krytyków pierwszego prezydenta Białorusi.

Source: t.me/nashaniva

Wszczęto postępowanie karne przeciwko założycielom funduszy solidarnościowych BYSOL i BY_help

Komitet śledczy wszczął sprawę karną przeciwko założycielom funduszy solidarności BYSOL i BY_help Andrejowi Stryżakowi i Alaksiejowi Leonczykowi. Są oskarżeni o finansowanie działalności grupy ekstremistycznej i przygotowanie osób do udziału w zbiorowych akcjach rażąco naruszających porządek publiczny.

Fundusz By_help pomaga w opłacaniu grzywien osobom zatrzymanym i poszkodowanym podczas pokojowych protestów. BYSOL pomaga osobom, które straciły pracę z powodów politycznych oraz tym, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju.

Source: t.me/gazetaby

Na Litwie wszczęto kolejną sprawę karną w sprawie przemocy ze strony milicji, a na Białorusi milicja domaga się odszkodowań za straty moralne 

Na Litwie wszczęto kolejną sprawę karną dotycząca przemocy ze strony białoruskiej milicji. 

Poszkodowany to mieszkaniec Maladzieczna Witalij Alejnik, który we wrześniu był zatrzymany w Mińsku i spędził 15 dni jako oskarżony na podstawie artykułu 23.34. W więzieniu Żodzina mężczyzna został pobity pałką podczas odbywania aresztu. 

W tej chwili na Litwie wszczęto 5 spraw karnych w ramach jurysdykcji uniwersalnej, a w Polsce do złożenia jest przygotowywanych kolejnych 11 spraw. Do tej pory na Białorusi nie wszczęto ani jednej sprawy dotyczącej przemocy ze strony sił bezpieczeństwa.

Tymczasem w Pińsku około 70 pracowników organów spraw wewnętrznych zażądali od oskarżonych demonstrantów łącznie prawie 400 tys. rubli (125 tys. euro) zadośćuczynienia za „szkody moralne” – po wydarzeniach z 9–10 sierpnia milicja „utraciła spokój, odczuwała przerażenie, strach, upokorzenie i niepokój”.

Lekarz spędził 63 dni za kratami i stracił pracę

Lekarza neurologa Rusłana Badamszyna, który był już pięciokrotnie zatrzymywany (spędził 63 dni za kratkami), zwalnia się z Republikańskiego Naukowo-Praktycznego Centrum Neurologii i Neurochirurgii, gdzie pracował jako lekarz diagnostyki funkcjonalnej.

Source: t.me/kyky_org