Belarus Daily | 10 lut

Podczas białoruskich protestów zatrzymano 668 studentów i 454 nieletnich; Łotwa skomentowała wniosek o ekstradycję Valera Capkały; badanie socjologiczne Chatham House obala dane oficjalnych statystyk Łukaszenki; Viktar Babaryka udzielił wywiadu z aresztu śledczego KGB

10 lutego 2021 | Voice of Belarus
„Chawajsia u bulbu”, autor Jura Ledyan.
Source: facebook.com/ledyan88

Milicja nadal śledzi studentów i nieletnich zatrzymanych podczas protestów

Source: Deutsche Welle

W ręce kanału Telegramu Belamova trafił dokument Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Stwierdza się w nim, że podczas protestów zatrzymano 668 studentów i 454 nieletnich. Wszyscy zostali umieszczeni w specjalnym rejestrze, są monitorowani w sieciach społecznościowych, starannie gromadzone są różne informacje, aby nie dopuścić do połączenia ich w grupy i ruchy.

Białoruskie władze poinformowały, że żądają ekstradycji Valera Capkały z Łotwy

Valery Capkała.
Source: euroradio

Państwowy kanał telewizyjny Białoruś-1 poinformował, że Komitet Śledczy Białorusi zamierza ubiegać się o ekstradycję opozycyjnego polityka Valera Capkały z Łotwy. Według stacji telewizyjnej jest on oskarżany o szereg przestępstw korupcyjnych i przyjęcie łapówki na szczególnie dużą skalę. Z kolei rzeczniczka prasowa Prokuratury Generalnej Łotwy Aiga Ejduka powiedziała, że nie otrzymano jeszcze wniosku z Białorusi. Minister spraw zagranicznych Łotwy Edgars Rinkēvičs uważa, że ten wniosek jest jawną próbą zemsty ze strony reżimu Łukaszenki i powinien zostać odrzucony. Łotewskie przepisy dotyczące postępowania karnego przewidują, że Łotwa może odmówić ekstradycji osoby, jeśli wystąpiono o ekstradycję z powodów politycznych.

Oficjalne statystyki Łukaszenki i niezależne badania pokazują różne dane

Alaksandr Łukaszenka.
Source: Deutsche Welle

W przededniu Ogólnobiałoruskiego Zgromadzenia Narodowego na zlecenie prorządowej agencji informacyjnej BelTA między 12 stycznia a 8 lutego 2021 był przeprowadzony sondaż republikański przez Centrum Analityczne EcooM. EcooM jest partnerem Centralnej Komisji Wyborczej od 2004 roku, a Łukaszenka zawsze jest liderem w jego sondażach. Niewiele jest informacji o EcooM w przestrzeni publicznej. Nie ma nawet własnej strony internetowej, co jest nonsensem dla centrów analitycznych.

Miesiąc wcześniej Królewski Instytut Spraw Międzynarodowych, bardziej znany jako Chatham House, przeprowadził własne badanie dotyczące sytuacji na Białorusi. Chatham House istnieje od 1920 roku i jest źródłem opinii eksperckich dla mediów. W jej skład wchodzi wielu wybitnych biznesmenów, dyplomatów, polityków, naukowców i dziennikarzy.

Porównaliśmy dane dwóch badań.

Według EcooM Łukaszenka cieszy się zaufaniem wśród – 66,5%, Chatham House – 24,1%; zaufanie do rządu Republiki Białoruś: EcooM – 57%, Chatham House – 21,8%; zaufanie do wojska wg EcooM – 69,2%, Chatham House – 36,2%, zaufanie do milicji: EcooM – 51,9%, Chatham House – 25,3%.

Osobny blok ankiety Chatham House jest poświęcony Ogólnobiałoruskiemu Zgromadzeniu Narodowemu. 65,6% Białorusinów nie zgadza się ze stwierdzeniem, że OZN jest organem dobrze reprezentującym wszystkich Białorusinów.

Viktar Babaryka udzielił wywiadu z aresztu śledczego KGB

Source: Deutsche Welle

Viktar Babaryka był jednym z głównych rywali Alaksandra Łukaszenki na początku kampanii prezydenckiej 2020 roku. Jednak w czerwcu 2020 r. został zatrzymany i od prawie ośmiu miesięcy przebywa w areszcie śledczym KGB. Deutsche Welle udało się otrzymać od niego pisemne odpowiedzi na kilka pytań dotyczących sytuacji na Białorusi. Według pana Babaryka: „Reżim obecnego rządu to nie jedna osoba, ale zbiór osób gotowych do życia w atmosferze kłamstwa i wymuszonej bezradności. Jest to analogia dobrowolnego niewolnictwa osobistego, które nie umiera, gdy właściciel niewolnika znika. Człowiek nie staje się wolny na mocy rozkazu lub pozwolenia z góry. Przez wiele lat indoktrynowano nas myślą, że jesteśmy niegodni lub niezdolni do bycia odpowiedzialnymi za nasz los, że potrzebujemy kontroli i przywództwa, ponieważ jesteśmy «narodkiem» żyjącym na «strzępku ziemi» otoczonym przez wrogów. Głównym osiągnięciem i dumą było to, że jesteśmy biedni, ale nie ubodzy, że nasza wiedza i umiejętności nie są potrzebne nigdzie i nikomu poza granicami kraju. Że celem życia jest stabilizacja z «czarką i skwarką» [określenie, które w opinii władz oznacza wystarczający zestaw do godnego życia dla Białorusina – red.].

Ale rok 2020 pokazał fałszywość tego stwierdzenia. Zobaczyliśmy, że ogromna liczba osób nie zgadza się z takimi wartościami i celami – to właśnie uważam za zwycięstwo lub pierwszy krok do wielkiego zwycięstwa”.


For more information on the events of 10 February 2020, please visit Infocenter Free Belarus 2020: