Belarus Daily | 1 mar

Łączny okres wyroków karnych w sprawach politycznych w lutym – 168,5 roku; nowe przepisy zaostrzyły kary za protesty; znęcanie się nad emerytami w areszcie i w sądach; czym się zajmują „Ambasady narodowe”

1 marca 2021 | Voice of Belarus
Niesamowite białoruskie dziewczyny w polu wykonały tradycyjny białoruski obrządek „Gukannie wiasny”.
Source: t.me/kyky_org

Tylko w lutym więźniowie polityczni w sprawach karnych otrzymali łącznie 168,5 roku

Według obliczeń obrońców praw człowieka, w lutym na Białorusi 102 osoby (88 mężczyzn i 14 kobiet) skazano w sprawach karnych politycznych, trzech nieletnich otrzymało wyroki więzienia (od dwóch do sześciu lat kolonii).

Łączna liczba lat, na które skazano w sprawach karnych w lutym wyniosła 168,5 roku.

Source: nash-dom.info

Weszły w życie zmiany w prawie administracyjnym. Teraz „narodowy” artykuł 23.34 funkcjonuje pod numerem 24.23

Od 1 marca wszedł w życie nowy Kodeks postępowania w sprawach wykroczeń administracyjnych (KPSWA). 

Ważne zmiany:

Milicja nie będzie już mogła przetrzymywać matek małoletnich dzieci dłużej niż przez 3 godziny.

Sądy mogą odbywać się za zamkniętymi drzwiami, jeśli świadkowie stwierdzą, że istnieje zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Teraz mogą tymczasowo ograniczyć wyjazd za granicę i prawo do prowadzenia pojazdu, aby zapewnić ciągłość procesu administracyjnego.

Również ponad dwukrotnie wzrosły kary za udział w nielegalnych imprezach masowych: poprzednio maksymalna kwota za najpopularniejsze artykuły od sierpnia wynosiła 60 wielkości bazowych – to około 550 euro lub 670 dolarów, zgodnie z nowym kodeksem, grzywny mogą wzrosnąć do 200 wielkości bazowych – to około 1.840 euro lub 2.230 dolarów za prawo do wyrażenia opinii. Podwoiła się liczba dni aresztu (z 15 do 30), wzrosła kara dla kierowców używających sygnał dźwiękowy w miejscu akcji.

Jednocześnie do administracji Łukaszenki przekazano projekt nowelizacji Kodeksu Karnego. Dokument ma zostać przyjęty w kwietniu bieżącego roku. Kodeks może zawierać artykuły przewidujące odpowiedzialność za ekstremizm (możliwe, że biało-czerwono-białe symbole będą wchodzić w zakres tej normy), powtarzające się naruszenia procedury organizowania imprez masowych, nielegalne zbieranie i rozpowszechnianie danych osobowych.

Source: t.me/bajby

System kontynuuje działania, aby tłumić wszelkie różnice zdań

W różnych sądach w Mińsku odbyły się procesy emerytek, które 26 lutego w pociągu czytały książki w języku białoruskim i były zatrzymane przez milicję. 8 z 14 zatrzymanych zostało ukaranych grzywną w wysokości prawie 8 tys. rubli (ponad 2,5 tys. euro lub 3.076 USD), jedna 66-letnia kobieta została aresztowana na 20 dni.

Jedna z emerytek zwróciła uwaga sędziego na warunki osadzenia w celi:„Mam artrozę, trzeci dzień śpię pod stołem na podłodze. To normalne?”.

„Sąd nie odpowiada za Pani warunki w miejscach pozbawienia wolności” – wyjaśnił sędzia. „Ale usłyszałem Panią”.

Source: TUT.BY

54-letniego Uładzimira Malachouskiego sąd skazał na 3,5 roku więzienia. Jego oskarżono o rzekomą przemoc wobec funkcjonariuszy organów ścigania podczas protestów 13 września 2020 Uładzimir nie przyznał się do winy. Ponadto skazanemu nakazano wypłacenie trzem poszkodowanym milicjantom 3 tys. rubli odszkodowania (ok. 1 tys. euro). Malachouski jest ojcem dwójki nieletnich dzieci, jest chory na raka, przeszedł 4 chemioterapię, ma orzeczoną niepełnosprawność.

Uładzimira Malachouskiego.
Source: Viasna Human Rights Centre

W Maładziecznie część zatrzymanych „narciarzy” została zwolniona z aresztu. Zostali zatrzymani 14 lutego. 19 uczestników wycieczki na narty zostało skazanych za udział w nielegalnej imprezie masowej. Pięciu mężczyzn i dwie kobiety otrzymały po 15 dni aresztu, trzech mężczyzn – po 20 dni. Dziewięć kolejnych kobiet zostało ukaranych grzywną. Część zatrzymanych narciarzy opuściła RDSW w specjalnych butach narciarskich.

Source: t.me/belsat

Jak działają i czym się zajmują „Ambasady narodowe” Białorusi za granicą

„Ambasady narodowe” Białorusi za granicą działają w 17 krajach. Zostały otwarte w grudniu 2020 roku. Ceremonia odbyła się online z udziałem Swiatłany Cichanouskiej, Pawła Łatuszki i europosłów. Te organizacje wolontariuszy zostały powołane by pomóc tym, którzy zostali zmuszeni do emigracji. Dziś redakcji TUT.BY przedstawiciele kilku „ambasad” opowiedzieli jak pomagają Białorusinom, którzy przybyli do ich kraju po wyborach i jak są postrzegani przez miejscowych urzędników.

„Nasza działalność wpisuje się w szeroką nieformalną społeczność Białorusinów za granicą. Cieszymy się, że w tak trudnym czasie Białorusini na całym świecie wspierają się nawzajem i jednoczą w jednym ruchu solidarności” – mówi przedstawicielka „Ambasady narodowej” na Ukrainie Julia Kaminskaja.

„Ambasada” w Niemczech zajmuje się informowaniem społeczeństwa o sytuacji na Białorusi, nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów z organami państwowymi, stowarzyszeniami społecznymi, związkami zawodowymi, biznesem, środowiskiem naukowym i kulturalnym, otrzymywaniem i przekazywaniem informacji organom i organizacjom.

Ale w Irlandii nie ma oficjalnego przedstawicielstwa Białorusi. Dlatego „Ambasada narodowa” w pewnym stopniu go zastępuje. „Ta inicjatywa ma na celu wypełnienie tymczasowej luki prawowitych władz na Białorusi. Mamy nadzieję, że w tym roku kryzys polityczny się skończy, a Białoruś będzie miała prawowite kierownictwo” – mówi szef ambasady Aleś.

Przedstawiciele „Ambasady narodowej” na Ukrainie.
Source: TUT.BY

For more information on the events of 1 March 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: