Belarus Daily | 1 sty

Białoruski Fundusz Solidarności Sportowej kontynuuje walkę o prawa sportowców; Szwecja objęła przewodnictwo OBWE i będzie aktywnie zaangażowana w sprawę Białorusi; od 1 stycznia rząd podniósł podatki w wielu różnych dziedzinach, wprowadzono również podatek na wyjazd z kraju

1 stycznia 2021 | BYHelp-Mediagroup
Pomyśl jedno życzenie, a się spełni. 2021.
Source: instagram.com/kastus.suprac

Białoruski Fundusz Solidarności Sportowej będzie wnioskować o dyskwalifikację kierownictwa Białoruskiego Związku Piłki Nożnej

Drużyna piłkarska „Krumkaczy” w koszulkach z napisem „Jesteśmy przeciwko przemocy”.
Source: TUT.BY

Białoruski Fundusz Solidarności Sportowej złożył wniosek do UEFA i FIFA. Zawiera on szereg dowodów odnośnie naruszenia praw piłkarzy i innych specjalistów w dziedzinie sportu związanych z wolnością słowa i wypowiedzi. Nacisk na sportowców jest wywierany w sposób scentralizowany przez struktury rządowe, czyli osoby znajdujące się u władzy. W swoim oświadczeniu Fundusz wzywa do zawieszenia wszelkich wypłat pieniężnych z wyjątkiem wsparcia finansowego związanego z rozwojem klubów, wsparciem dla zawodników i specjalistów. Międzynarodowy Komitet Olimpijski wezwał światowe organizacje sportowe do poparcia jego stanowiska, więc sankcje ze strony FIFA i UEFA mogą być naprawdę surowe. Fundusz przesłał sprawy z dowodami, w których określone osoby naruszyły podstawowe zasady funkcjonowania sportu, oraz wezwał do wprowadzenia indywidualnych, konkretnych i współmiernych sankcji. Każdego dnia autorytet białoruskich urzędników w organizacjach międzynarodowych dąży do zera.

Szwecja objęła przewodnictwo OBWE i zamierza skupić się na sytuacji na Białorusi

Swiatłana Cichanouska i Ann Linde.
Source: b-g.by

1 stycznia 2021 roku przewodnictwo w OBWE objęła Szwecja. Minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde zapowiedziała, że sytuacja na Białorusi będzie jedną z priorytetowych kwestii. Ona nie raz ostro wypowiadała się o oficjalnym Mińsku. Swiatłana Cichanouska spotkała się z Linde w listopadzie 2020 roku, po czym szefowa szwedzkiego MSZ napisała, że podziwia Białorusinów i ich dążenie do wolności i demokracji. Według niej dziesiątki tysięcy demonstrantów na Białorusi opowiadają się za przestrzeganiem swoich praw, a Szwecja zawsze wspiera ludzi domagających się demokracji.

Wprowadzono podatek na wyjazd z Białorusi

Od 1 stycznia 2021 roku na Białorusi obowiązuje opłata miejscowa za przekraczanie granicy państwowej. Za każdy wyjazd za granicę trzeba będzie zapłacić 87 rubli (ok. 30 euro). Jako uzasadnienie podano konsolidację wydatków budżetowych na walkę z COVID-19. Decyzję o wprowadzeniu podatku lokalnego będą musiały podjąć regionalne Rady poselskie. Jednocześnie przypominamy, że od 21 grudnia Białorusini mają zakaz opuszczania kraju transportem lądowym, z wyjątkiem szeregu sytuacji (np. leczenie, nauka itp.).

Student BPUIR jednak będzie sądzony na podstawie artykułu karnego

Source: TUT.BY

Wszczęto postępowanie karne przeciwko 21-letniemu byłemu studentowi trzeciego roku Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki za organizowanie akcji grupowych rażąco naruszających porządek publiczny, a także czynny udział w takich akcjach. 26 października młody mężczyzna wchodził do sal dydaktycznych uniwersytetu podczas zajęć, wzywał studentów do opuszczenia sal lekcyjnych i zorganizowania strajku oraz wiecu przeciwko przemocy. Byłemu studentowi grozi do trzech lat więzienia. Będzie czekał na proces w areszcie. Były student częściowo przyznał się do winy: „rzeczywiście uczestniczyłem w działaniach rażąco naruszających porządek publiczny, ale nie organizowałem”.

Wiek emerytalny na Białorusi ponownie podniesiono

Source: belaruspartisan.by

Od 1 stycznia mężczyźni mogą przejść na emeryturę w wieku 62,5 lat, a kobiety – 57,5 lat. Wcześniej Łukaszenka podpisał dekret o poprawie zabezpieczenia emerytalnego, zgodnie z którym od stycznia 2017 r. w kraju rozpoczął się stopniowy wzrost wieku emerytalnego – o sześć miesięcy każdego roku. Efektem reformy emerytalnej będzie podwyższenie wieku emerytalnego kobiet do 58 lat w 2022 r., a mężczyzn – z 60 do 63 lat, mimo że średnia długość życia białoruskich mężczyzn wynosi 64 lata, a kobiet 76 lat. Średnia emerytura na Białorusi na koniec grudnia 2020 roku wynosiła około 160 euro.


For more information on the events of 1 January 2021, please visit Infocenter Free Belarus 2020: